Pressmeddelanden


Två miljoner till smarta kommunala fastigheter i Ale

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-23 14:13 CET

Via informationsskärmar och en lokalapp kan elever och lärare se hur skolans inomhusklimat ligger till och hur mycket energi som byggnaden gör av med. I Ale kommun kan skolan minska energiförbrukningen i ett nytt projekt tillsammans med fastighetsförvaltningen.

Ingen titel
Tidning för ökad ungdomsdemokrati i Ale

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 13:50 CEST

Du har väl sett tidningen Made in Ale? Sommarjobbare på Ale kommun berättar om sin kommun och vad de tycker om den. Nu hoppas projektledaren Tommy Westers på ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta ge ut tidningen under vintern. I sommar blir det garanterat en ny tidning med redaktion av sommarjobbare.

Ingen titel
Välkommen till invigningen av nymärkt etapp pilgrimsled Göta älv 1 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-27 09:30 CEST

Nu inviger vi etappen Kungsgården av Pilgrimsleden Göta älv. Välkommen att träffa Johan Engström (Turistrådet Västsverige), Marie Fors (Västarvet) och Ola Eriksson (Svenska kyrkan). De berättar om pilgrimsledernas utveckling och varför lederna är så aktuella i dag. Självklart är Mikael Berglund (kommunstyrelseordförande) och Sonny Landerberg (ordförande kultur- och fritidsnämnden) med på plats.

Ingen titel
Stor skillnad i näringslivets betyg på Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 09:29 CEST

Ale tappar 65 placeringar i Svenskt Näringslivs nyutkomna granskning. – Så klart vill vi inte ha en sådan utveckling. Vi jobbar med att skapa ett bättre klimat, men förändring tar tid, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu lanserar vi Aleförslaget - lämna förslag och påverka kommunen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-03 08:47 CEST

Nu lanserar vi Aleförslaget där invånarna kan lämna förslag digitalt och även rösta på andras inskickade förslag. – Vi vill få in allas röster om hur kommunen ska utvecklas. Så här blir det enklare att påverka för alla Alebor, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen titel
Goda skolresultat för årets nior

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 09:31 CEST

I förra veckan slutade Ales nior grundskolan. 87 procent blev behöriga till nationellt program på gymnasiet, tre procentenheter fler än 2018. - Siffrorna är de bästa vi sett den senaste tioårsperioden, säger Johnny Sundling (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Ingen titel
Maria Reinholdsson ny kommunchef i Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:49 CEST

Nu är det klart att Maria Reinholdsson blir ny kommunchef i Ale kommun. Hon kommer senast från Göteborgs stad där hon varit stadsdelsdirektör. – Maria är erfaren och har haft denna roll tidigare, vilket gör att hon kommer att vara trygg i sin roll redan från dag ett, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen titel
Full fart när vi besöker 26 företag på en dag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-15 14:10 CEST

26 företag ska politiker, näringslivsrepresentanter och tjänstemän hinna med att besöka den 23 maj. - Ambitiöst, men vi har mycket att prata om, säger näringslivschef Daniela Ölmunger.- Det är spännande tider i Ale nu; en ny översiktsplan är i startläge, ...

Ingen titel
Ale och Västtrafik - olika bilder av borttagen busslinje

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-14 08:55 CEST

Västtrafik säger att Ale kommun har beslutat om förändringarna för busslinjerna 412 och 414. Detta är fel. Vi tycker att det är viktigt att Aleborna får korrekt information.

Ingen titel
Så använder Ale digitala verktyg för högre kvalitet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-08 11:36 CEST

Ale kommun kan bli årets digitaliseringskommun för vårt sätt att använda teknik till gagn för invånarna. - Digitalisering är inte ett mål i sig, utan handlar om att ge bättre service, säger Ulrika Johansson, verksamhetschef äldreomsorgen.

Ingen titel
Så tycker företagen om Ale kommuns service

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-12 12:59 CEST

Det blir finfina siffror för miljö- och livsmedelsverksamheterna när företagarna lämnar sina omdömen om Ale kommun. Däremot är företagen inte lika nöjda med bygglovshandläggningen.- Jag är egentligen inte förvånad över något av resultaten, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen titel
No dropouts – alla ska gå till skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-08 11:13 CEST

Elever som inte kommer till skolan är ett problem, oavsett om de bor i Sverige, Moldavien eller Botswana. Tre kommuner från tre länder jobbar gemensamt för att minska antalet unga som inte går i skolan. 

Ingen titel
Rekordmånga nya företagare i Ale 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-25 16:13 CET

Antalet Alebor som startar eget växer. Under 2018 registrerades 194 nya företag i kommunen. - En härlig trend! Vi är en företagskommun - vi ska ha ett högt nyföretagande och ett gott företagsklimat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen titel
Ale med i projekt om hållbar utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-22 14:24 CET

Ale kommun är en av de 90 kommuner och regioner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Aleföretagen – bland landets 25 mest lönsamma

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-18 09:49 CEST

- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Extrapengar till dig med daglig verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-05 14:32 CEST

945 000 kr blir till 2 889 769 kronor när Ale kommun får statliga pengar till Alebor inom daglig verksamhet. Pengarna ska användas till att under 2018 höja ersättningen för dem som jobbar heltid eller deltid i våra olika dagliga verksamheter.

Ale i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-03 14:55 CEST

Ale kommun sjunker fem steg till plats 93 när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivklimat. – Det är klart att vi vill stiga hela tiden. Men en viss variation i rankingen är självklar och på många områden ökar företagarnas nöjdhet med Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Ingen titel
Aleelevernas betyg våren 2018 i nivå med resten av landet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-03 14:35 CEST

Ales niondeklassare i de kommunala skolorna hade våren 2018 de högsta betygsresultaten under den senaste tioårsperioden. Nu visar också den nationella betygsstatistiken för våren 2018 att betygsresultaten är på samma nivå som riket.

Ingen titel
Fortsatt bättre betyg för Ales nior

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-14 11:40 CEST

Hör Ales rektorer kommentera resultatet:

Ekonomiska anpassningar för äldreboendena

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-12 16:25 CEST

Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Ingen titel
Björn Järbur lämnar Ale

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-09 09:20 CET

Björn Järbur slutar som kommunchef i Ale kommun och blir sjukhusdirektör för NU-sjukvården. – Det är bara att gratulera VGR till en klok rekrytering, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen titel
Pia antar nya utmaningar i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-06 09:46 CET

Ale - Lätt att leva

Ingen titel
Arbetslösheten sjunker i Ale

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-05 14:45 CET

Arbetslösheten sjönk ytterligare i Ale under 2017 och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Men många utrikes födda står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Ingen titel
Ale tvåa i tillväxttävling

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-25 14:19 CET

Ale tog hem andraplatsen i Bästa Tillväxt 2017, Synas utmärkelse till den kommun i varje län där företagen har haft bäst tillväxt.

Ale kommun i Kalla fakta 22 januari

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-22 13:12 CET

I kväll tar Kalla fakta i TV4 upp ett ärende som berör Ale kommun. Vi utgår alltid från barnets bästa när vi bedömer vilket stöd ett barn behöver för att få sina behov tillgodosedda. Generellt kommenterar vi inte enskilda ärenden i media när det pågår rättsprocesser, finns sekretess eller när det kan skada den enskildes integritet. Därför deltar vi inte i dagens program.

Ingen titel
Med anledning av dagens besked om kexfabriken i Kungälv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-18 15:41 CET

Livsmedelskoncernen Orkla har idag lämnat besked om att inleda en process som kan innebära att Kexfabriken i Kungälv flyttar sin produktion till Riga. Kexfabriken är framför allt en stor arbetsgivare i Kungälv men även Ale påverkas starkt då närmare 90 av de totalt 350 anställda är Alebor.

Ingen titel
Nästa steg för att förbättra företagsklimatet i Ale

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-10 15:19 CET

2014 beslutade kommunledningen i Ale att de tillsammans skulle göra 100 företagsbesök på fyra år. Fredagen den 12 januari äger det 75:e företagsbesöket rum samtidigt som vi lanserar Ales medverkan i Svenskt Näringslivs pilotprojekt för att stärka företagsklimatet.

Ingen titel
Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-18 14:33 CEST

- 30 000 är en milstolpe, men inte det viktiga. Tack vare den starka befolkningstillväxten vet vi att Ale är en attraktiv kommun för både människor och företag, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande. 30 000 Alebor och en ökning av antalet invån...

Ingen titel
Så ska Älvängens centrum utvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-11 14:42 CEST

Älvängen ska utvecklas till en småstad. Det är mycket som kommer att hända på både kort och lång sikt. Under ett frukostmöte den 10 oktober fick Älvängens företagare ta del av kommunens planer.– Det är fullt fart framåt för att få en utveckling här. Vi ser framför oss att det kommer bli en bostadsutveckling och då i första hand nära stationsområdet, säger Lars Lindström, mark- och exploateringschef.I början av nästa år påbörjar Alebyggen byggandet vid Änggatan. Det kommer att bli 78 nya hyresrätter. På kort sikt kommer även två byggnader att rivas, Utby 3:57 och verkstadsbyggnaden Hardesjö, och en första detaljplan som innehåller ett antal hundra bostäder kommer att starta. Mötet som presenterade planerna för ortens företagare arrangerades av Ale kommun i samverkan med Älvängens företagarförening.– För mig som företagare är det viktigt att det blir fler plånböcker i kommunen. Som ordförande för företagarföreningen tror jag att det är viktigt att medlemmarna får reda på tidsplanen. Då kan de anpassa sina verksamheter för att överleva, säger Tobias Håkansson, ordförande för Älvängens företagarförening.Under mötet fick företagarna ställa frågor och komma med synpunkter på kommunens planer.– Dagens möte visar att de som driver verksamheter här har ett jättestort engagemang. Jag har stora förhoppningar om av vi kommer att kunna föra en öppen och bra dialog framåt. Tillsammans kommer vi skapa en bra utveckling för Älvängens centrum, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare på mark- och exploateringsavdelningen. Ale - Lätt att leva

Ingen titel
För höga kostnader – nu krävs åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-03 15:19 CEST

I delårsbokslutet till och med augusti stod det klart – med fyra månader kvar på 2017 ligger skola, förskola och omsorg 48,8 miljoner kronor högre i kostnader än man borde göra.


Nyheter


Ingen titel
Barbro Sundström blir ny samhällsbyggnadschef i Ale

Nyhet Publicerad: 2016-12-06 10:36 CET

Nu är det klart att Barbro Sundström blir chef för sektor samhällsbyggnad i Ale kommun. Barbro kommer tillträda sin nya tjänst den 1 mars. Barbro Sundström har de senaste fem åren arbetat som förvaltningschef samhällsbyggnad i Alingsås kommun. Ser verkli...

Ingen titel
Ale i toppen i Väst!

Nyhet Publicerad: 2016-12-06 10:27 CET

i SKL:s årliga undersökningen som görs beträffande innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Totalt en förbättring med två placeringar jfr. 2015 Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben ut...

Ingen titel
Öppet hus i Älvängen

Nyhet Publicerad: 2016-11-16 09:58 CET

Öppet Hus i Älvängen den 19 november mellan klockan 10:00 - 14:00 handlar om att tidigt inleda en dialog med medborgare i syfte att utbyta kunskap och lyssna in varandras åsikter. Alla i Ale kommun ska kunna påverka. Inte bara genom att gå och rösta vart ...

Läckan lagad - koka dricksvattnet

Nyhet Publicerad: 2016-11-16 08:00 CET

Nu när vattnet är igång igen har VA-avdelningen spolat ur ledningarna kring den lagade läckan. För att vara säker på att ingen förorening har kommit in i vattnet mäter vi bakteriehalten. Undersökningen tar 24 timmar. Vi meddelar när man inte längre behöver koka vattnet genom meddelande i SVT och Sveriges Radio P4 samt på ale.se och vår facebooksida.

Vattenläcka i Alafors och Älvängen - koka vattnet efter midnatt

Nyhet Publicerad: 2016-11-15 16:00 CET

På grund av en läcka på huvudvattenledningen har höglänta delar i Alafors och Älvängen inte haft något vatten under tisdagen. Lagning av läckan pågår och från kl 00.00 den 16 november ska vattnet från kommunens vattenledningsnät kokas tills Ale kommun meddelar annorlunda.

Ingen titel
Ale Invite hoppar över 2017

Nyhet Publicerad: 2016-09-13 16:25 CEST

Ale Invite, en Snowboard Big Air tävling, som har arrangerats av Ale kommun två år i rad sedan 2015, gör nu ett uppehåll 2017. Världens bästa åkare har ställt upp i Alebacken och åskådarna har fått se en tävlingar i världsklass. 2016 direktsändes också tä...

Ingen titel
Gamla leksaker ger plats åt nya - projekt giftfri förskola fortsätter i Ale

Nyhet Publicerad: 2016-06-30 10:47 CEST

På Båtsmans förskola pågår projekt giftfri förskola.

Drunkningsolycka i Alafors - inbjudan till presskonferens

Nyhet Publicerad: 2016-06-03 14:22 CEST

Stöd till ungdomarna i dag fredag efter skoltid

Ingen titel
Moldavien och Botswana i samarbete med Ale

Nyhet Publicerad: 2016-05-10 12:28 CEST

Elever som hoppar av skolan är ett problem i många länder. Nu ska Ale kommun samarbeta med två städer i Botswana och Moldavien för att få unga att stanna i skolan. Representanter från de två städerna besöker oss 9-12 maj.Ale har ett långvarigt demokratisa...

Ingen titel
Vi presenterar stolt Ale Invite - snowboardtävlingen som sätter Ale på kartan och bidrar till att stärka Göteborgsregionens attraktionskraft

Nyhet Publicerad: 2016-02-08 16:50 CET

Tillgången till kultur, sportaktiviteter och andra event är det som stärker en kommuns attraktionskraft tillsammans med en bra fungerande välfärd. Det är mot den bakgrunden vi har valt att satsa på Ale Invite tillsammans med bland andra Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co. Vi anser Ale Invite är ett utmärkt sätt att stärka och profilera både Ale och Västsverige som en spännande destination.

Ingen titel
Ales framgång firades

Nyhet Publicerad: 2015-10-16 11:32 CEST

Näringslivsklimatet i Ale har aldrig varit bättre. På Svenskt Näringslivs senaste ranking över klimatet i landets kommuner placerade sig Ale på plats 43.I onsdags firade företagare, kommunala tjänstemän och politiker framgången på Svensk Fastighetsförme...

Ingen titel
Ale kommuns webbplats i topp

Nyhet Publicerad: 2015-10-06 15:34 CEST

Allt fler medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunernas webbplatser. SKL genomför därför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Totalt granskas 290 k...

Ingen titel
Ale kommun bjöd in till dialog o diskussion

Nyhet Publicerad: 2015-10-02 15:15 CEST

Torsdag den 1 oktober bjöd Ale kommun in till ett halvdagsseminarium. Bakgrunden är att kommunen i våras tog fram en rapport tillsammans med NAI Svefa om hur marknadsförutsättningarna ser ut i Ale kommun. Exploatörer, fastighetsbolag, mäkla...

Ingen titel
FÖP Nödinge

Nyhet Publicerad: 2015-09-30 11:06 CEST

Tisdagen den 20 oktober mellan kl. 14:00-19:00Presentation av förslaget sker kl. 14:00, 16:00 och 18:00Lördagen den 24 oktober mellan kl. 11:00-15:00 Presentation av förslaget sker kl. 11:00 och 14:00

Ingen titel
Stationsnära bebyggelse, mötesplatser och grönska i Ale

Nyhet Publicerad: 2015-09-25 08:29 CEST

En stationsnära bebyggelse, attraktiva mötesplatser, en sammanhängande grönstruktur – och gärna en stadspark. Det är tre av sex huvudprinciper som ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen i Nödinge centrum.– Målet är att utvecklas från förort till en attraktiv småstad, säger stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

Ingen titel
Nuläge-Fördjupad översiktsplan för Nödinge

Nyhet Publicerad: 2015-09-21 17:08 CEST

Efter ett intensivt arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Nödinge är det nu dags att gå in i samrådsskedet. Samrådet är en av de allra viktigaste perioderna i arbetet, det är då allmänheten och alla berörda har möjlighet att g...

Ingen titel
Ale kommun köper centrala fastigheter

Nyhet Publicerad: 2015-08-27 14:44 CEST

Ale kommun vill utveckla sina två centralorter, Älvängen och Nödinge. För att få rådighet över marken kommer ett antal strategiska fastighetsköp att göras. I veckan klubbade Kommunstyrelsen förvärvet av fastigheterna med Preem och Frukt- och Grönsakshuset...

Ingen titel
Modern teknik som ska bli en hjälp i lantbrukarens vardag

Nyhet Publicerad: 2015-08-27 14:40 CEST

Ales lantbrukare agerar testpiloter. En Multifunktionsmätare blir en hjälp i vardagenNu har den första apparaten kommit till Ale. Sigvard Johansson i Båstorp är en av fyra testpiloter.I strålande sensommarsol hälsade spannmålsodlare Sigvard Johansson välk...

Ingen titel
Nu vill kommunledningen i Ale att fler tjänstemän ska välja cykeln framför bilen

Nyhet Publicerad: 2015-06-18 08:25 CEST

Kommunen satsar miljösmart. Nu vill kommunledningen att fler tjänstemän ska välja cykeln framför bilen. Åtta nya elcyklar har köpts in. – Det bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser plus att det är bra ur ett hälsoperspektiv, säger Ale kommuns miljöpla...

Ingen titel
Göteborgarna Ales primära målgrupp - Aggressiv marknadsföring kan öka efterfrågan på bostäder

Nyhet Publicerad: 2015-06-17 12:55 CEST

Nyproduktionen av bostäder i Ale är lågt, bara Partille har ett lägre tillskott. Syftet med den genomförda analysen var därför att undersöka Ale kommuns attraktivitet för bostadsexploatering. Förutom att utreda det faktiska underlaget och analysera Ales s...

Ingen titel
Företagsklimatet i Ale topp tre i Göteborgsregionen

Nyhet Publicerad: 2015-06-01 09:04 CEST

En delrapport från Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet publicerades i veckan. I den framgår att Ales företagsklimat förbättrats inom samtliga områden förutom upphandling. Företagsklimatet i Ale är nu topp tre i Göteborgsregionen. På två område...

Ingen titel
Framtidstro och arbetsro i Ale

Nyhet Publicerad: 2015-05-31 14:51 CEST

Kontaktpersoner:

Ingen titel
Ale kommun arbetar för att förbättra servicen till det lokala näringslivet

Nyhet Publicerad: 2015-04-23 11:36 CEST

Samspelet blir allt bättre. Ett steg i detta är att genomföra workshopen Samspelet. I förra veckan träffades kommunala politiker, tjänstemän och företagare på Kungsgården. Det var lika delar företagare, politiker och tjänstemän som hade anammat inbjudan t...

Ingen titel
Ale utvecklar medborgardialogen tillsammans med Botswana

Nyhet Publicerad: 2015-04-16 11:53 CEST

Ale utvecklar medborgardialogen tillsammans med Ghanzi district i Botswana. Trots att förutsättningarna ser olika ut finns det mycket gemensamt.

Ingen titel
I väntan på framtidens Nödinge - dialogdag den 28 april

Nyhet Publicerad: 2015-04-16 11:45 CEST

Nödinge står under utveckling. Alebornas engagemang och delaktighet är ett av verktygen för att hitta rätt. Tisdag 28 april arrangeras en öppen dialogdag, där Ale kommun samlar in tankar och idéer kring Nödinges framtid.Arbetet med den fördjupade översikt...

Ingen titel
Exite är namnet på det EU-projekt för hållbar tillväxt som startar i Ale i vår.

Nyhet Publicerad: 2015-03-31 11:04 CEST

Exite är namnet på det EU-projekt som startar i vår. Det är ett EU-projekt för hållbar tillväxt. Projektet löper på 24 månader och vänder sig till kreativa näringar.– Genom samverkan med några av de mest tongivande parterna på området i Europa har nä...

Ingen titel
Följ Ale på GP:s nya digitala satsning affarerivast.se

Nyhet Publicerad: 2015-03-29 20:00 CEST

Ales näringsliv lanseras stort på nya digitala affarerivast.se

Ingen titel
Ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale

Nyhet Publicerad: 2015-02-21 15:37 CET

Birgitta Augustsson är tillbaka på kommunkontoret i Nödinge.Hon är hemma igen efter tre års tjänstgöring inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), där hon jobbat med sociala investeringar på nationell nivå.–Nu är det Ale kommun som gäller på heltid och ...

Ingen titel
ALE: Teknik redan i unga år

Nyhet Publicerad: 2015-02-21 15:30 CET

–Barnkullens förskola medverkar i pilotprojektHÅLANDA. Att ta sig från en ö till en annan kan ske på många olika sätt.Det kan ske med hjälp av en bro, vattenscooter eller rentav en raket.Eleverna på Barnkullens förskola har låtit kreativiteten flöda och u...

Ingen titel
ALE: Energibarngrupp på Äppelgårdens förskola

Nyhet Publicerad: 2015-02-21 15:17 CET

Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är ett nätverk av svenska offentliga organisationer och italienska organisationer från regionen Emilia Romagna.Ale kommun deltar i energiprojektet 50/50.–Det syftar till att minska energianvändningen med hjälp av ett f...


Blogginlägg


Ingen titel
Rapport klar från medborgardialogdagen i Nödinge

Blogginlägg Publicerad: 2015-08-20 09:22 CEST

Medborgardialogdagen i Nödinge var mycket uppskattat och deltagandet var stort.Både politiker o tjänstemän var på plats och diskuterade framtida Nödinge med engagerade besökareDet finns nu en färdig rapport från dagen med en sammanställning av allas åsikt...

Ingen titel
Dialog om framtida Nödinge

Blogginlägg Publicerad: 2015-04-30 14:02 CEST

Drygt 750 personer tyckte till om Nödinges framtid på dialogdagen 28 april. Aleborna vill ha ett växande samhälle som behåller sin lugna, naturnära känsla. Mer gröna områden och aktivitets-/gemenskapsytorstod högt upp på önskelistan.Aleborna pratade om st...

Ingen titel
Framtida Nödinge, en attraktiv småstad

Blogginlägg Publicerad: 2015-04-23 11:31 CEST

Ingen hemlighet

Ingen titel
Nödinge: Golfbanan, nya bostäder och brottsbekämpning på ortsuvecklingmötet

Blogginlägg Publicerad: 2015-04-23 11:25 CEST

–Golfbanan, nya bostäder och brottsbekämpning på ortsutvecklingsmötet 14 aprilI framtidens Nödinge ska det finnas fler bostäder i centrum, torg för spontana träffar och trafiken i områden med bebyggelse ska begränsas.De stora dragen om hur orten ska utvec...

Ingen titel
Älvängen utvecklas till attraktiv småstad skriver GP

Blogginlägg Publicerad: 2015-04-17 13:22 CEST

Nu tar Ale kommun nya tag för att utveckla Älvängen till attraktiv småstad. Politikerna vill att befolkningen fördubblas på 30 år och ska nu ta fram konkreta förslag på hur orten ska se ut i framtiden. I veckan tog kommunstyrelsen beslut om att en fördjup...

Ingen titel
Rapport från Ortsutvecklingsmötet i Nödinge den 14 mars

Blogginlägg Publicerad: 2015-04-17 13:14 CEST

På mötet redovisade Ales stadsarkitekt Magnus Blombergsson en sammanställning från höstens ortutvecklingsmöte, då deltagarna deltog i workshops kring utvecklingen av Nödinge. Hela sammanställningen kan du ta del av i ett pdf dokument.Bildtext: Stadsarkite...


Sociala medier


Presskontakter


Maria Reinholdsson
Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens
Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44


BilderVideorPodcasts