Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är ett nätverk av svenska offentliga organisationer och italienska organisationer från regionen Emilia Romagna.

Ale kommun deltar i energiprojektet 50/50.

–Det syftar till att minska energianvändningen med hjälp av ett förändrat beteende, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf.

Äppelgårdens förskola har blivit utsedd att medverka i projektet och erfarenheterna ska man sedan dela med sig av till övriga verksamheter i kommunen.

–Projektet, som är EU-finansierat via Intelligent Energy Europe, pågår fram till sommaren 2016, förklarar Caroline Rundlöf.

Energimöten hålls en gång i veckan. Tio barn (3-4 år) träffar personal och driver projektet framåt i det som kallas energibarngruppen.

–Vi har valt den här barngruppen eftersom den kommer att vara med under hela projekttiden, säger förskolechef AgnetaLindfors.

Lokaltidningen fanns med när det fjärde energimötet hölls påfredagseftermiddagen. Barnen berättade entusiastiskt om sina kunskaper inom det aktuella ämnet, som de införskaffat via pedagogiskt material från bland annat Utbildningsradion.

–Vattenkraft, vindkraft och solkraft är exempel påenergikällor, förklarar barnen.

Om ett år ska Äppelgårdens förskola rapportera in sin energiförbrukning för att jämföra med motsvarande period året innan.

–Det finns småenergitjuvar lite varstans. Vattenkranen är ett tydligt exempel, stand by-produkter ett annat. Att fåin ett energispartänk redan i förskoleåldern är positivt ur alla hänseenden, säger Caroline Rundlöf.

SERN kommer att sammanställa rapporten och räkna ut hur stor energibesparing Äppelgårdens förskola lyckats göra.

–Det ska omsättas i kronor och ören. 90 procent av kostnadsbesparingen tillfaller den aktuella skolans verksamhet, avslutar Caroline Rundlöf.

Bildtext: Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44