Ale kommun sjunker fem steg till plats 93 när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivklimat. – Det är klart att vi vill stiga hela tiden. Men en viss variation i rankingen är självklar och på många områden ökar företagarnas nöjdhet med Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Ale kommun sjunker fem steg till plats 93 när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivklimat. – Det är klart att vi vill stiga hela tiden. Men en viss variation i rankingen är självklar och på många områden ökar företagarnas nöjdhet med Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Rankingen tittar flera olika parametrar. Ale kommun får goda resultat för till exempel kommunens information till företagen, kommunpolitikernas attityd och tjänstemännens service till företagen. På många områden är Ale bäst bland Göteborgs kranskommuner, något som gläder kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

- Det ska vara lätt att starta och driva företag i Ale. Företagen är centrala för Ale. De skapar arbetstillfällen och ger skatteintäkter som är helt avgörande för kommunens utveckling. Vi måste våga fortsätta rannsaka oss själv som organisation och fortsätta utvecklingsarbetet.

Kommunalråden är överens – företagsklimatet ska bli bättre och bättre. Under 2018 och våren 2019 satsar näringslivsenheten främst på fem punkter för att utveckla samarbetet med Aleföretagarna.

Den 17 oktober har vi vårt första seminarium om service och bemötande för tjänstemän som arbetar med tillstånd och myndighetsutövning. Under februari träffas företag och tjänstemän för att titta på olika ärenden som varit aktuella under 2017 och 2018 för att utvärdera sätt för enklare samarbete.

- Vi gör också något som få andra kommuner gör – företagarna får besöka våra verksamheter som jobbar med tillstånd och myndighetsutövning och se hur arbetet praktiskt går till. På sätt får företagarna insyn i tjänstemännens vardag, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Konceptet Lotsgruppen där företagarna på ett enkelt och smidigt sätt får kontakt med alla berörda tjänstemän på en gång för att få breda och heltäckande svar så att man inte missar något i processen. De företagare som har varit med är nöjda med tjänsten och under 2019 ska vi marknadsföra Lotsgruppen mycket mer aktivt.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44