Ale kommuns hemsida

i SKL:s årliga undersökningen som görs beträffande innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Totalt en förbättring med två placeringar jfr. 2015

Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. Finns det enkel och relevant information som medborgaren rimligen kan förvänta sig, som till exempel vilka förskolor som finns i kommunen, vilka öppet tider som återvinningsstationen eller biblioteket har och hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen?

- 2013 lanserade vi en ny responsiv hemsida. Sedan dess har vi fortsatt att uppgradera och utveckla både design och innehåll för att skapa en sida med bra tillgänglighet och sökmotor för att underlätta för våra invånare att hitta rätt, säger Anne Kolni, kommunikationschef i Ale

Undersökningarna har väsentligt bidragit till att utveckla kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Det har bland annat visat sig genom att resultaten förbättrats år för år

Länk till undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44