Samspelet blir allt bättre. Ett steg i detta är att genomföra workshopen Samspelet. I förra veckan träffades kommunala politiker, tjänstemän och företagare på Kungsgården. Det var lika delar företagare, politiker och tjänstemän som hade anammat inbjudan till måndagens workshop.

–Näringslivsrådets analys av Svenskt näringslivs ranking visade påatt vi behöver arbeta aktivt vidare påtjänstemännens attityder till företagande. 2013 genomförde vi utbildningen inom ramen för Förenkla helt enkelt och en företagslotsgrupp bildades. Nu försöker vi påett interaktivt sätt öka förståelsen för varandras roller och hitta nya lösningar tillsammans, säger kommunens näringslivschef Pia Areblad.

Samspelet är ett brädspel utvecklat av Hallgren & Löwenbergs, i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Syftet med spelet är att skapa dialog mellan företagen och kommunen. Det ska också skapa en bättre förståelse om företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar.

–Detta var andra gången vi spelade Samspelet. Första gången var i november då det var hälften tjänstemän och hälften företagare som deltog. Vi fick väldigt positiva reaktioner i den utvärdering som gjordes efter mötet påBacka Säteri, förklarar Pia Areblad.

Ale kommun är den första kommunen i GR, förutom Göteborg Stad, som genomför Samspelet. Spelformen bygger påatt deltagarna ställs inför händelser, servicefrågor och faktafrågor i hanteringar av olika ärenden.

–Deltagarna ställs inför olika verklighetsnära situationer och får diskutera sitt ställningstagande i syfte att komma till konsensus. Allting syftar till att ytterligare stärka näringslivsklimatet i vår kommun, avslutar Pia Areblad.

Bildtext:Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen, planarkitekt Emely Lundal och Linda Henningsson, utredningsingenjör påinfrastruktur, redovisar sina svar i samband med måndagens workshop påKungsgården i Alvhem.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44