Torsdag den 1 oktober bjöd Ale kommun in till ett halvdagsseminarium. Bakgrunden är att kommunen i våras tog fram en rapport tillsammans med NAI Svefa om hur marknadsförutsättningarna ser ut i Ale kommun. Exploatörer, fastighetsbolag, mäklare o kreditgivare fick i undersökningen svara på frågor om hur de ser på Ales marknadsförutsättningar utifrån sitt perspektiv.

För att återkoppla till de som  deltagit i undersökningen bjöd Ale kommun in till ett halvdagsseminarium, för att dels redogöra för rapportens resultat men också för att fördjupa dialogen. Intresset för att delta var stort och många trängdes runt borden när det blev dags för gruppdiskussioner och målgruppsanalyser. Det blev en intressant dag med kreativa diskussioner som visade ett stort engagemang för Ale och mynnade ut i många kloka insikter och tankar som kommunen kommer att ta med sig vidare i sitt arbete.

Ett stort tack till alla som delade med sig av erfarenheter o synpunkter!
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44