Ale kommun vill utveckla sina två centralorter, Älvängen och Nödinge. För att få rådighet över marken kommer ett antal strategiska fastighetsköp att göras. I veckan klubbade Kommunstyrelsen förvärvet av fastigheterna med Preem och Frukt- och Grönsakshuset som hyresgäster.

Svensk Fastighetsförmedling uppvaktade Ale kommun med ett erbjudande om fastigheterna i Nödinge. De ägs idag av Conny Anderssons fastighetsbolag En väg efter rätt Tanke AB. Säljaren är beredd att överlåta aktierna i bolaget. Affären kommer att landa på cirka 9,7 miljoner kronor inklusive reavinstskatt. Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale Torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk för den fortsatta utvecklingen av Nödinge centrum. Däremot kommer inte förvärvet på kort sikt att påverka hyresgästen Frukt- och Grönsakshuset eller arrendatorn Preem.

–Jag hoppas att alla ska se möjligheterna i att vi försöker skapa förutsättningar för en framtida exploatering. I dialog med alla berörda ska vi hitta lösningar. Här finns inga skäl att vara orolig, säger Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S).

Hon menar att det här bara är ett av flera planerade markköp.

–I framför allt Älvängen behöver vi skaffa oss en större marktillgång. Våra utredningar visar tydligt att exploatörerna önskar stora projekt och då måste vi se till att göra det möjligt. Vi behöver se över hur vi ska finansiera detta. Påsikt är det en investering, eftersom vi får tillbaka pengarna när exploateringen tar fart. I Nödinge är det lättare att driva på utvecklingen eftersom det bara finns två stora markägare, Balder och Ale kommun genom Alebyggen, menar Paula Örn.

Köpet av de aktuella fastigheterna i centrala Nödinge kommer upp påkommunfullmäktiges bord på måndag. I Kommunstyrelsen var det total enighet i frågan.

–Vi har också haft ett första informellt och helt förutsättningslöst möte med representanter från samtliga partier, där vi har diskuterat strategiska utvecklingsfrågor. Hur ska vi få fart på byggnationen i Ale och hur löser vi kommunhusfrågan? Det var enligt mig ett mycket bra möte, där alla verkligen bjöd till. Det finns definitivt en väg fram, avslutar Paula Örn.

Foto: Per-Anders Klöversjö
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44