Allt fler medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunernas webbplatser. SKL genomför därför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Totalt granskas 290 kommunerutifrån dryga 250 vanliga medborgarfrågor.

Årets rapport av ”Information till alla 2015, granskning av information till medborgarna” visar att kommunernas webbplatser blir allt bättre. Bäst i Sverige på att besvara medborgarfrågor är Helsingborg som har en svarsandel på 96 %. Ale gick från en total svarsandel på 87 % år 2014 till en svarsandel på 90 % i årets rapport, vilket ger oss en delad 13:e plats i årets granskning. Dessutom hade vi en svarsfrekvens på 100 % inom områdena Förskola, Grundskola, Individ- och familjeomsorg samt Tillstånd, tillsyn och näringsliv.

- Det är verkligen jätteroligt att se att vårt arbete med ale.se ger resultat. Våra webbredaktörer gör ett fantastiskt jobb och det är tack vare dem som vi ännu en gång lyckats förbättra vårt resultat. Men vi nöjer oss inte här, självklart vill vi bli ännu bättre och vi tar därför tacksamt emot synpunkter från våra medborgare så att utvecklingen av ale.se kan fortsätta i samma takt säger Anna Olvmark, webbansvarig på Ale kommun.

Rapporten ”Information till alla 2015, granskning av information till medborgarna”

Vad tycker du kan förbättras på ale.se?
Tyck till om webbplatsen
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44