Foto: Pernilla Hellberg, Ale kommun

Västtrafik säger att Ale kommun har beslutat om förändringarna för busslinjerna 412 och 414. Detta är fel. Vi tycker att det är viktigt att Aleborna får korrekt information.

Västtrafik säger att Ale kommun har beslutat om förändringarna för busslinjerna 412 och 414. Detta är fel. Vi tycker att det är viktigt att Aleborna får korrekt information.

I den nya tidtabellen för Ale har buss 412 tagits bort och 414 fått en annan sträckning. På ortsutvecklingsmötet i Starrkärr i förra veckan sa Västtrafiks representant att det är kommunens förtroendevalda som bestämt att Västtrafik ska göra dessa förändringar. Sanningen är att Ale kommun och Västtrafik tillsammans har sagt att busstrafiken ska prioriteras där flest människor får nytta av kollektivtrafiken.

Det är också kommunen som har drivit på för att få 414-bussen att köra in i Starrkärr. Hade inte Starrkärrsborna agerat och politikerna/tjänstemännen lyssnat hade bussen bara kört förbi utanför, som Västtrafik planerat.

Vem ansvarar för vad?

Västtrafik ansvarar för att utreda, planera och presentera hur busslinjerna ska gå och hur de ska trafikeras så att det gynnar flest Alebor. Kommunens ansvar är att sköta infrastrukturen och att föra vidare Alebornas behov av kollektivtrafik till Västtrafik.

Västtrafik säger nu att Aleborna kan få vilken kollektivtrafik de vill, bara kommunen betalar extrapengar. Detta anser kommunen är orimligt.

Våra samtal med Västtrafik fortsätter och Aleborna kommer att få information om vad som händer.

Det här har Ale kommun begärt av Västtrafik men inte fått:

  • Tydligt underlag för beslut inför förändringar i trafiken i Ale och att Västtrafik tar ansvar för dessa bedömningar
  • En plan för hur Aleborna ska få information (begäran första gången september 2018)
  • En beskrivning av alla förändringar i trafiken och vad de kommer att innebära för Aleborna
  • De nya tidtabellerna
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44