Barnkullens förskola medverkar i pilotprojekt

HÅLANDA. Att ta sig från en ö till en annan kan ske på många olika sätt.

Det kan ske med hjälp av en bro, vattenscooter eller rentav en raket.

Eleverna på Barnkullens förskola har låtit kreativiteten flöda och uppfinningsrikedomen vet inga gränser.

Maria Svensson och Katharina Dahlbäck arbetar påGöteborgs Universitet Institutionen för didaktik och pedagogisk profession i teknik respektive svenska. Tillsammans med Ann-Marie von Otter genomför de nu ett pilotprojekt på Barnkullens förskola där sagan utgör grunden för teknikundervisning. Boken ”Bus & Frö på varsin ö”, skriven av Maria Nilsson Thore, har fungerat som ingång i projektet.

–Ett utmärkt sätt för att fånga barnens intresse för teknik. Barnen får lära sig ord och begrepp som förekommer i ämnet teknik, säger Maria Svensson.

I tisdags var det tredje gången som Maria Svensson och Katharina Dahlbäck besökte Barnkullens förskola. Barnen fick presentera sina lösningar påhur Bus och Fröskulle göra för att kunna träffas.

–Tidigare har vi läst en saga där det framgått att Bus & Frölever påvar sin ö. Frågan är hur de ska bära sig åt för att kunna sammanstråla? Bus & Frökan inte simma och inte hoppa sålångt som krävs. Barnen vet inte slutet påsagan, berättar förskollärare Kristina Karlsson.

Glasspinnar, mjölkkartonger, toarullar och annat spillmaterial har funnits till förfogande. Av dessa ting har barnen skapat olika färdmedel, alltifrån flygplan till raketer.

–Teknik bygger påatt man jobbar lösningsorienterat. Det har sannerligen dessa barn gjort. Vi är imponerade, säger Katharina Dahlbäck.

–Det är väldigt kul att barnen kom påsåmånga olika lösningar, inflikar Maria Svensson.

Nästa steg i projektet blir att läsa slutet av sagan om Bus & Frö och sedan blir det till att ge sig ut i naturen och prova barnens tekniska lösningar.

–Ja, till våren blir det att gåtill Hålsjön och se hur sakerna fungerar i verkligheten. Det är ett önskemål från barnen som vi tänker tillgodose, säger Kristina Karlsson.

Alla olika delar i projektet dokumenteras med fotografier och film. När inte gästerna från Göteborgs Universitet är påplats är förskolepersonalen behjälplig.

–Lärarna har en medforskarroll och vi får en tydlig bild av projektet trots att inte vi är här varje dag, säger Maria Svensson.

Det råder ingen tvekan om att teknik blivit ett populärt ämne på Barnkullens förskola.

–Visst är det så. Barnen har fått en positiv känsla och faktum är att teknik inte behöver vara jättekomplicerat, avslutar Kristina Karlsson.

Bildtext: Boken Bus & Fröpåvarsin öhar utgjort grunden för teknikprojektet.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44