- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Det är organisationen Företagarna som har undersökt lönsamheten i drygt 140 000 aktiebolag i Sverige. Ales företag hamnar på plats 25 med 274 undersökta företag med i snitt sex anställda. Ett företag med hög lönsamhet är generellt en framgångsrik och stabil verksamhet som arbetar effektivt. På väg in mot en tid med lägre konjunktur än de senaste åren visar siffrorna på att företagen i Ale har en robusthet inför framtiden.

Stark företagarkultur

- Att våra företag går bra är avgörande för Ales utveckling och tillväxt. Det är jättekul att vi fortsätter framåt tack vare vår starka företagarkultur, säger Mikael Berglund (M). Han är nytillträdd som kommunstyrelseordförande i Ale och har varit kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor under den senaste mandatperioden.

Undersökningens resultatlista toppas av företag i Värmland, där snittlönsamheten ligger på 20 procent. Ale hamnar näst bäst i Göteborgsregionen med en avkastning på sysselsatt kapital om 25 procent, en vinstmarginal på 7 procent och en omsättningshastighet på kapitalet om 3,4 gånger (Ju högre siffra här desto mindre kapital har man bundet i långa perioder).

När företagen har en hög lönsamhet ökar investeringarna och produktionen i samhället, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre sysselsättning och därmed ökat välstånd i kommunen.

Mer pengar till skola och omsorg

För Sverige som samhälle leder en hög lönsamhet till ökade investeringar och högre produktion. Detsamma gäller i Ale:

- Fler företag med en stabil tillväxt skapar bättre förutsättningar för en ökad välfärd. Det innebär mer pengar för vård, skola och omsorg, områden som är centrala i Alebornas liv, säger Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Vad betyder siffrorna för Ales invånare och företag? Jo, framtiden ser ljus ut, berättar näringslivschef Daniela Ölmunger. I kommunen startar mellan 150 och 200 nya företag varje år.

- Detta är en styrkemätning och jag förstår varför vi ligger bland de 25 mest lönsamma företagskommunerna i Sverige. Ales näringsliv är stabilt och nyskapande och vet hur man positionerar sig för att öka lönsamheten och hitta nya kunder.

OM UNDERSÖKNINGEN: Företagarna har undersökt lönsamheten från årsboksluten i 143 507 aktiebolag i Sverige som har minst en anställd samt mellan en miljon och 500 miljoner kronor i omsättning. Alla dessa företag är registrerade för F-skatt och har lämnat in årsbokslut över (en del) av år 2017. I den här undersökningar inkluderas inte andra företagsformer än aktiebolag. Lönsamhet mäts i den här undersökningen som avkastning på sysselsatt kapital, vilket beräknas som: ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget kapital + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut))*100

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2018/lonsamhet---sa-lonsamma-ar-foretagen-i-sverige/
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44