Nu tar Ale kommun nya tag för att utveckla Älvängen till attraktiv småstad. Politikerna vill att befolkningen fördubblas på 30 år och ska nu ta fram konkreta förslag på hur orten ska se ut i framtiden. I veckan tog kommunstyrelsen beslut om att en fördjupning av Älvängens översiktsplan. Sektor samhällbyggnad presenterade ett utlåtande i samband med mötet.

Läs  hela artikeln på:

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2686801-alvangen-ska-vaxa-sig-dubbel
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44