Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Antalet äldre i Ale ökar. För att inte stå med för få boendeplatser i framtiden har Ale fler platser än vad som behövs just nu. Budgeten för 2018 är utformad utifrån att Göteborgs stad skulle hyra överskottet av platserna från den 1 mars. Men fler äldre än man trodde dog under vintern och Göteborg meddelade i april att staden inte kommer att köpa några boendeplatser i Ale i år. Därmed får Ale kommun inte in de hyrespengar man räknat med i budgeten, 16,6 Mkr. Dock finns avtalet med Göteborg kvar och situationen kan ändras under året.

Beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

På dagens möte i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade en inte helt enig nämnd att gå vidare med två förslag. Syftet är att minska kostnader samtidigt som kvaliteten för de boende påverkas så lite som möjligt:

Alternativ 2 – Tillfällig stängning av avdelningar
En avdelning på boendet Garverivägen och en avdelning på boendet Fridhem stängs i höst i avvaktan på behov.

Alternativ 4 – Minskning av personalkvot/lägenhetI dag är bemanningen 0,68 årsarbetare under dag och kväll och 0,2 årsarbetare på natten per lägenhet. Beslutet innebär en sänkning till 0,66 årsarbetare dag och kväll. Bemanningen på natten blir densamma (se tabell i slutet av pressmeddelandet).

- Självklart är det ett tungt beslut, men genom att stänga två avdelningar tillfälligt tills vi behöver dem kan vi hantera överkapaciteten. Revideringen av bemanningen gör att vi närmar oss snittkostnaden för verksamheten jämfört med andra kommuner, säger Monica Samuelsson (S), ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämndkollegan och vice ordföranden Lars Kopp (M):

- Ingen av oss kunde förutse att ekonomin skulle bli så här. Vi har funderat över vilka förändringar vi kan göra som är minst dåliga för hyresgästen. Vi inom Alliansen valde då alternativ 1 som förhoppningsvis skulle göra en mindre påverkan på personalen och i framtiden kunna leda till en lugnare arbetsmiljö.

Det alternativ 1 som Lars Kopp syftar på skulle innebära en anpassning i scheman utifrån beläggning, alltså att bemanningen anpassas till antalet nyttjade lägenheter (Exempel: Om två lägenheter är tomma på en enhet minskas bemanningskravet med 2 x 0,68 årsarbetare).
Länk till tjänsteskrivelsen för att se hela alternativ 1.

Utöver tillfälliga stängningar och minskad bemanning beslutade nämnden att ge sektor arbete, trygghet och omsorg i uppdrag att hitta fler åtgärder i hela sektorn, från medarbetare till chefer, för att minska kostnaderna med 3,8 Mkr under 2018. Dessutom ska sektorn se över alla verksamheter där Ale kommun ligger över snittkostnaden och föreslå åtgärder för att sänka kostnaderna på lång sikt. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ber också om extra tillskott på 4 Mkr från kommunstyrelsen.

Bemanning i jämförelse med andra kommuner

Jämfört med flera näraliggande kommuner har Ale en relativt hög personalkvot.

Kommun Dag och kväll Natt
Ale 0,66 0,2
Alingsås 0,67 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Göteborg stad, Askim-Frölunda-Högsbo 0,52 0,13
Härryda 0,64 0,18
Kungälv 0,64 0,16
Lerum 0,54 0,10-0,14
Lilla Edet 0,64 0,12
Mölndal 0,62 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Partille 0,58-0,63 0,11-0,12
Stenungsund 0,64 ej svar
Tjörn 0,63 0,14
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44