Exite är namnet på det EU-projekt som startar i vår. Det är ett EU-projekt för hållbar tillväxt. Projektet löper på 24 månader och vänder sig till kreativa näringar.

– Genom samverkan med några av de mest tongivande parterna på området i Europa har näringslivsenheten i Ale fått ett Erasmusprojekt för nya entreprenörer beviljat, förklarar näringslivschef Pia Areblad.

Kreativa näringar har visats sig vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, testa nya grepp och hitta nya lösningar är de en källa till stark utveckling av näringslivet.

– Projektet kommer ge möjlighet för tio nya entreprenörer inom så kallade kreativa näringar; reklam, media, turism, marknadsföring, kommunikation, konst, dans, teater musik, mode, data med mera, att få vistas tre månader på ett företag i något av våra partners länder, berättar Pia Areblad.

Parterna är allt från European Creative Business Network med bas i Rotterdam till European Center for Creative Economy i Ruhrområdet.

– Utbildning i entreprenörskap och affärsutveckling omger projektet. Vi uppmanar intresserade entreprenörer att anmäla sitt intresse snarast. Näringslivsenheten kan stötta då det gäller att fylla i ansökan. I projektet ingår också att Ale ska ta emot tio entreprenörer från andra europeiska länder, förklarar Pia Areblad och fortsätter:

– Detta är alltså även en möjlighet för lokala företag i Ale att ta emot en entreprenör under en period och kanske finna ett nytt sätt att jobba på. Det kommer ge möjligheter till personliga kontakter på nya marknader. Det är korsbefruktning och hållbar tillväxt det handlar om.

Kontaktuppgifter:

Pia Areblad, Näringslivschef i Ale kommun

pia.areblad@ale.se

Bildtext:

Näringslivschef Pia Areblad, projektledare Tiago Prata och kultursekreterare Lisa Haeger samordnar det nya EU-projektet som vänder sig till kreativa näringar i Ale kommun.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44