945 000 kr blir till 2 889 769 kronor när Ale kommun får statliga pengar till Alebor inom daglig verksamhet. Pengarna ska användas till att under 2018 höja ersättningen för dem som jobbar heltid eller deltid i våra olika dagliga verksamheter.

 - Våra brukare får en extra slant förutom den habiliteringsersättning som redan finns genom statsbidraget och omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut. Det är så klart ett välkommet tillskott, säger Andreas Witt, verksamhetschef för funktionshinder.

Hur mycket pengar en person i daglig verksamhet får beslutas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. I år erbjuder staten ett extra tillskott till habiliteringsersättningen. Ale kommun begärde knappt 1 Mkr och får nu alltså nära 3 Mkr. Nämnden har bestämt att pengarna ska delas ut till alla som får habiliteringsersättning som två engångsutbetalningar under höst/vinter 2018.

Vad är habiliteringsersättning?

Den som har ett funktionshinder och inte arbetar eller studerar kan gå på daglig verksamhet. Det är en sysselsättning som är tänkt att stärka personens möjligheter att känna sig som en del i samhället och kanske få ett vanligt jobb. Kommunen betalar ut ersättning som max kan bli 860 kr per månad för heltid. Tanken med ersättningen är att motivera de som går på daglig verksamhet – och för många är det en viktig del i privatekonomin.

- Pengarna bidrar till att personerna kan delta mer i samhällslivet. Dessa tillfälliga extrapengar vi nu kan betala ut betyder sannolikt mycket för var och en av de berörda, säger Monica Samuelsson (S), omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I den första utbetalningen, som redan har gjorts, får var och en 5 600 kr för heltid på daglig verksamhet och 3 920 kr för deltid på daglig verksamhet. Den andra utbetalningen kommer i december. Hur mycket pengar det blir per person beror på hur många som är aktiva i daglig verksamhet då.

För mer information kontakta

Verksamhetschef för funktionshinder, Andreas Witt

E-post: andreas.witt@ale.se

Telefon: 0303-330128

Administrativ chef, Mattias Leufkens

E-post: mattias.leufkens@ale.se

Telefon: 0704 – 32 03 65
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44