En delrapport från Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet publicerades i veckan. I den framgår att Ales företagsklimat förbättrats inom samtliga områden förutom upphandling. Företagsklimatet i Ale är nu topp tre i Göteborgsregionen. På två områden är Ale bäst i landet. Dessa är: Medias attityder till företagande samt tillgång till vägnät, tåg och flyg. I alla delar ligger vi över riksgenomsnittet förutom tillgång till mark och lokaler.

I mars 2015 blev Ale utsedd till en av tre nationella piloter gällande nya former för upphandling inom ramen för projekt tidig dialog som drivs av Konkurrensverket. Detta i kombination med flertal seminarier för lokala näringslivet ska möta behovet av tydligare upphandling.

”I nära samarbete med näringslivsrådet har vi från näringslivsenheten gjort flertal insatser i första hand vad gäller attityder till företagande hos tjänstemän, politiker och allmänheten. Högt på agendan nu står tillgång till mark och lokaler för verksamheter och industri.

Vi har nu en möjlighet att hämta hem värdet av infrastruktursatsningarna. Det är oerhört betydelsefullt att vi ej tappar farten" Pia Areblad, näringslivschef

"Vårt blocköverskridande arbete gällande stärkande av företagsklimatet visar sig vara en vinnande modell. Det är glädjande att vårt arbetssätt lyfts som föredöme i Svenskt Näringslivs bok till kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat."

Paula Örn, ordförande kommunstyrelsens (s) Mikael Berglund, vice ordförande kommunstyrelsens (m)

Kontaktuppgifter:

Pia Areblad, Näringslivschef i Ale kommun

pia.areblad@ale.se
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44