Klass 9 på Bohusskolan har lektion

Hör Ales rektorer kommentera resultatet:


Fler kan gå nationellt yrkesprogram på gymnasiet

Andelen behöriga till gymnasiet har ökat med cirka fem procentenheter jämfört med föregående år. 2018 är 84 procent av eleverna behöriga till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet jämfört med under 80 procent under de senaste två åren trots att både meritvärdet och andelen elever som nådde kunskapskraven ökade.

- Nu ser vi att våra satsningar för att höja resultaten har träffat rätt. Skolöverenskommelsen låter oss tala med varandra utan partiprestige om vad som på riktigt gör skillnad. Samtidigt har vi skjutit till resurser för att lyfta skolan till en riktigt bra nivå, säger Dennis Ljunggren.

I år har andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ökat från 69 procent till 75 procent jämfört med föregående läsår. Skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat väsentligt, och vi ser nu ett mycket jämnare resultat.

Dennis Ljunggren (S) och Elena Fridfelt (C), ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden Ale kommun

Lärare och rektorer stor orsak till resultaten

- Många har bidragit till läsårets goda resultat på olika sätt. Naturligtvis vill jag lyfta lärares och rektorers goda arbete med att systematiskt utveckla undervisningen tillsammans så att fler elever lyckas ännu bättre. Att långsiktigt och ihärdigt sätta fokus på viktiga utvecklingsområden ger resultat. Så måste sektorn fortsätta att arbeta och i det har den politiska skolöverenskommelsen varit avgörande, säger Åsa Ericson, sektorchef sektor utbildning, kultur och fritid.

Förra läsåret hade årskurs 6 i Ale högre resultat än någon gång tidigare då 86 procent av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 77 procent i riket. I år har andelen minskat något till 83 procent av eleverna. Siffrorna för hela Sverige kommer i september. Nu börjar skolornas egen analys av resultaten inför arbetet med det pedagogiska bokslutet som presenteras för utbildningsnämnden i september.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44