Ingen hemlighet

Det är ingen hemlighet att planen är att riva de äldre byggnaderna påAle Torg, där till exempel Blomsterriket, pizzerian och gymmet STC idag huserar.

–Det här är inget som sker imorgon, utan kommer att föregås av diskussioner med hyresgästerna. Det gäller att hitta lösningar som passar alla. Egentligen borde man tagit initiativ tidigare och i samband med bygget av pendelstationerna kunde en ny torgfastighet ha byggts. Den glasade övergången kunde då ha förlängts över lokalvägen som idag är en mycket farlig passage, menar Blombergsson.

Som stadsarkitekt har han många synpunkter hur dagens Ale Torg har utformats. Det är mest en stor gråasfaltsyta.

–Det ser ju bra ut på fredag och lördag när p-platserna är utnyttjade, men övriga dagar är det inte särskilt tilltalande. Jag ser helst att vi hittar en lösning med ett parkeringshus för shopping, boende och pendlare. Bostäder centralt medför ett minskat bilbehov. Vi tror att framtidens invånare i Nödinge kommer att klara sig bra med en bil. Jag hoppas vi får skapa ett samhälle som mer är anpassat för cykel. Dessutom vill jag att vi skapar ett tydligt torg, gärna med både vatten och grönska, där man kan träffas och sitta ner utan att behöva köpa en kopp kaffe.

Säker skolväg

Trafiksituationen är ett av samtalsämnena som Blombergsson hoppas få diskutera med ortsborna. Han önskar att de ska dela hans uppfattning att det inte ska vara nödvändigt att köra barnen hela vägen fram till skolan.

–Vi kan ju inte hindra föräldrarna, men vi kan bygga ett samhälle där det är garanterat tryggt för barnen att gå sista biten till skolan. Vi måste få bort bilarna från de mest centrala delarna. Det är nära en trafikinfarkt i Nödinge redan nu.

Detaljplanen för centrum beräknas ta två och ett halvt år. Inom tre år ska bygget kunna vara igång. I detaljplanen ingår ocksåbostäder på kullen vid Ale Kulturrum.

–Nödinge är en 70-tals ort som ska möta framtiden och utvecklas till en attraktiv småstad. Jag hoppas att vi som jobbar med planeringen kan få en tydlig bild av vad medborgarna tycker är bra idag och vad som behövs för att göra framtiden ännu bättre, avslutar Magnus Blombergsson.

Bildtext: Magnus Blombergsson och sektor samhällsbyggnad har tagit fram en modell över dagens Nödinge. Med hjälp av den hoppas de kunna föra en bra dialog med ortsborna om en framtida utveckling. Modellen är placerad hos Svensk Fastighetsförmedling påAle Torg.




Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44