Kontaktpersoner:

Med rubriceringen ”framtidstro och arbetsro” presenterade majoriteten (Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) fredagen den 29  maj sin verksamhetsplan och budget för Ale kommun 2016. Årets verksamhetsplan har enligt majoriteten tydligare kopplingar till de strategiska mål som är satta för att nå fram till vision 2025; Ale - lätt att leva. Barn och unga står i fokus och goda förutsättningar ska skapas för att alla medarbetare ska kunna bidra till att göra det lätt att leva i Ale.

Den aviserade förändringen av utjämningssystemet där, Ale kommun tappar 18 miljoner, ställer enligt majoriteten stora krav på prioriteringar.

Att skolan värnas och ges goda möjligheter till förbättringar är majoritetens viktigaste budgetprioritering. Skolan ska ges fortsatt goda möjligheter till förbättringar och satsningarna på feriearbete för alla Ales ungdomar, fortsätter. Påbörjade fritidssatsningar, där flickors idrottande genom ridsport och friidrott står i fokus, stärks även nästa år. Andra områden där resurserna stärks är Utveckla Ale, marknadsföring och sociala investeringar.

Majoriteten är fortsatt tydlig med att en förbättrad personalpolitik är ett viktigt område och tydliga målsättningar görs för fler heltider och lägre sjuktal. Det läggs inga generella effektiviseringskrav och många av de uppdrag som gavs 2015 fortsätter även 2016. Så vill majoriteten skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna bidra till att göra det lätt att leva i Ale.

Några andra frågor som ligger kvar för 2016 är laddstationer för elbilar samt en fråga om etablering av grön rehabilitering.

Kontaktpersoner:

Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande 0704-32 02 71

Sonny Landerberg (MP), gruppledare 0709-57 74 30

Ingela Nordhall (AD), ledamot KSAU 0709-74 68 63

Johnny Sundling (V), 2:e vice ordförande Utbildning 0703-05 05 56
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44