Näringslivschef Daniela Ölmunger. Foto: Ale kommun.

26 företag ska politiker, näringslivsrepresentanter och tjänstemän hinna med att besöka den 23 maj. - Ambitiöst, men vi har mycket att prata om, säger näringslivschef Daniela Ölmunger.

- Det är spännande tider i Ale nu; en ny översiktsplan är i startläge, vi har rekryterat en ny samhällsbyggnadschef och en ny kommunchef på väg in. Det finns många saker att diskutera med våra företag och många nya relationer som behöver knytas, säger  Daniela Ölmunger

Tanken från initiativtagaren kommunstyrelsen är att Stora företagsbesöksdagen ska utveckla och stärka relationer mellan kommun och näringsliv. Dessutom vill vi skapa förståelse för näringslivets förutsättningar och behov i tidiga skeden för ett mer näringslivsriktat kommunklimat.

30 representanter från politik, lokalt näringsliv och kommunens verksamheter besöker tillsammans 26 företag i varierande storlek och från olika branscher. Årets företagsdag fokuserar på följande områden:

- Industriföretag

- Tillväxtföretag

- Nystartade företag

- Besöksnäringsföretag

- Gröna näringar

- Vi är en av de mer näringslivsinriktade kommunerna i regionen och det har vi varit i många år, så det är inget nytt för oss att satsa på näringslivsklimatet. Nu genomför vi en rad insatser som bidrar till en ökad förståelse och ett bredare kunskapsunderlag för ett mer näringslivsinriktat kommunklimat, säger Daniela Ölmunger.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44