Projekt giftfri förskola fortlöper på Båtmans förskola i Älvängen. Här är det Carolina, Nisse och Moa som tvättar leksaker.

På Båtsmans förskola pågår projekt giftfri förskola.

På Båtsmans förskola pågår projekt giftfri förskola.

– Det blir väldigt tydligt när barnen involveras i processen, säger Maria Corbett, miljöansvarig på Båtmans förskola.

Två pilotförskolor är utsedda, förutom Båtmans/Björklövsvägens förskola även Äppelgården i Nödinge.

– Vi skulle egentligen ha gått i mål med projektet den här månaden, men vi kommer att flytta fram delar av arbetet till nästa termin. Huvudsaken är att det blir genomfört på ett bra och riktigt sätt. Det är mycket material som ska gås igenom och stämmas av med respektive avdelning. Väl förberedd personal och gott om tid behövs för att det ska fungera, förklarar Maria Corbett.

Förskolebarnens delaktighet i projektet är påtaglig. Lokaltidningen hälsade på en förmiddag när leksaker, dels tvättades, dels plockades undan.

– Nu ska barnen få vara med och beställa nya leksaksbilar. Leksaker som beställs ur katalogen skall vara CE-märkta. CE-märkning visar att leksaken uppfyller säkerhetskraven inom olika områden som mekanik, ljudnivå, brännbarhet, kemi, elsäkerhet, hygien och radioaktivitet, berättar Maria Corbett.

Snart ska också bildäcken rullas bort från skolgården och in i soprummet. Nora och Nisse är försedda med handskar och hjälps åt med att rulla däcken.

– Genom att involvera barnen fysiskt i processen blir de medvetna om projektet och vad projekt giftfri förskola syftar till, säger Maria Corbett.

Giftfri förskola omfattar hela förskolans verksamhet, inte bara de olika avdelningarna utan även kök, städ och så vidare.

Projekt giftfri förskola fortlöper på Båtmans förskola i Älvängen. Här är det Carolina, Nisse och Moa som tvättar leksaker.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44