Nödinge står under utveckling. Alebornas engagemang och delaktighet är ett av verktygen för att hitta rätt. Tisdag 28 april arrangeras en öppen dialogdag, där Ale kommun samlar in tankar och idéer kring Nödinges framtid.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nödinge har precis startat. Syftet är att ge svar på hur orten ska utvecklas framåt. Det finns en betoning på de centrala delarna, där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv småstad med handel, service och blandad bebyggele.

– Vi vill dra nytta av fördelarna som en centralort i ett stationsnära läge har. Hur skapar vi rum för grönområden, torg och mötesplatser i harmoni med boende och handel? Idag är Ale Torg en stor parkeringsplats. Behöver det se ut så? Vilka alternativ finns? Och vad tycker aleborna är viktigast i nya Nödinge? Frågorna är många och därför är det viktigt att driva utvecklingsarbetet tillsammans med invånarna. Medborgardialogen är prioriterad, säger projektutvecklare Andrea Christiansson.

Bred delaktighet

Som ett första steg bjöds därför representanter från det lokala föreningslivet och ett par ungdomar från fritidsgården i Nödinge in till ett första möte för två veckor sedan. Där diskuterades bland annat hur den stora dialogdagen med allmänheten, som är planerad till tisdag 28 april, ska fungera. Hur ska informationen förmedlas och vilka frågor ska lyftas?

– Intresset och engagemanget för samhällsbyggnad är stort. Det visades även på detta möte. Genom att skapa en bred delaktighet blir det ofta lättare att skapa förståelse för de förändringar som sedan måste ske. Rent generellt är det viktigt för Ale kommun att medborgarna inser vikten av att våra centralorter måste växa. De behöver i princip fördubbla sitt invånarantal för att utbudet av handel och service både ska överleva och kunna utvecklas, säger Andrea Christiansson.

Medborgardialogen i Nödinge är ett pilotprojekt och kommer att utvärderas under resans gång. Metoden som används kommer att utvecklas och justeras för att kunna appliceras på andra projekt, till exempel när det blir dags att starta ett liknande arbete i Älvängen. I maj börjar ytterligare en projektutvecklare med samma uppdrag som Andrea har.

Centrumutveckling

– Centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen ska löpa parallellt. Uppdraget är att samordna arbetet och hålla kontakt med fastighetsägare, boende och näringsidkare å ena sidan och med myndigheter å den andra. Det är två stora projekt som berör i princip alla på orten och därför krävs det resurser, säger Andrea som för två månader sedan inte visste mycket om Ale kommun.

– Jag hade en kompis som läste media på Ale gymnasium, det var en omtyckt skola vet jag. Jag är ursprungligen från Göteborg, men har bott sju år i Stockholm där jag läste Samhällsbyggnad på KTH samt jobbade på exploateringskontoret.När jag återvände till Göteborg hade Ale med hjälp av pendeltåget blivit en möjlig arbetsplats. De förbättrade kommunikationerna har skapat nya förutsättningar för Ale och det känns oerhört inspirerande att få vara med på denna positiva förändringsresa. Det är nya kapitel som ska skrivas i både Nödinge och Älvängen, avslutar Andrea Christiansson.

Bildtext: Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44