Ales lantbrukare agerar testpiloter. En Multifunktionsmätare blir en hjälp i vardagen

Nu har den första apparaten kommit till Ale. Sigvard Johansson i Båstorp är en av fyra testpiloter.

I strålande sensommarsol hälsade spannmålsodlare Sigvard Johansson välkommen till sin gård i Båstorp.

–Tyvärr har sommaren varit lite för kall för att man ska vara nöjd.

Ale kommun ingår i tvåolika EU-projekt, som båda rör grön näring. Projekten grundar sig i att utveckla appar i dialog med jordbruksnäringen.

Digigrow, som det handlar om i det här fallet, utvecklas i Grekland. Apparaterna som placeras ut pågårdarna i Ale är multifunktionsmätare som ska samla information om väder, luftfuktighet och såvidare. Den moderna tekniken ska bli en hjälp till överlevnad och utveckling av lantbruket.

–Digigrow blir ytterligare en komponent för att fatta rätt beslut, man bygger påsitt beslutsunderlag med den information man får. Jag tror emellertid att växthusodlare skulle ha än mer nytta av just den här apparaten, säger Sigvard Johansson.

El och ett nätverk behövs för att kunna använda apparaten. Den feedback som Ales lantbrukare ger ligger till grund för en fortsatt produktutveckling. Även lantbrukare från Grekland och Storbritannien deltar i projektet.

–Förutom Sigvard Johansson agerar även Kenneth Olsson, Åke Niklasson samt bröderna Gösta och Lennart Ericsson tespiloter, berättar näringslivschef Pia Areblad.

Foto: Jonas Andersson




Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44