Karta

Elever som hoppar av skolan är ett problem i många länder. Nu ska Ale kommun samarbeta med två städer i Botswana och Moldavien för att få unga att stanna i skolan. Representanter från de två städerna besöker oss 9-12 maj.

Ale har ett långvarigt demokratisamarbete med Ghanzi i Botswana. Inför vårens styrgruppsmöte bjöd vi dessutom in Budesti i Moldavien, som vi också samarbetar med.

- Tanken är att göra en förstudie och se på hur vi kan samarbeta för att få färre elever att lämna skolan. Situationen är självklart väldigt olika i de tre kommunerna, men vi tror att det finns många gemensamma områden ändå, säger Joachim Wever, utvecklingsledare i Ale kommun.

Hoppas på projektpengar

Representanter för de tre kommunerna ska samarbeta för att analysera hur vi kan samarbeta. Förhoppningsvis leder det till en ansökan om projektstöd från Sida. Projektet skulle i så fall pågå i 2-3 år och ha som mål att minaks antalet elever som hoppar av skolan.

Projektledare i Ale kommun är Madeleine Olofsson, som arbetar med det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.

Få liknande projekt är genomförda med tre deltagande kommuner, så ICLD som handlägger Sidas projektpengar har uppmanat oss att söka pengar.

Samarbete det viktigaste

- Egentligen är det inte jämförelserna mellan de tre länderna som är intressanta utan samarbetet. Effekterna på samhället av att unga inte får utbildning och ett vettigt jobb är inte lika stora som i både Botswana och Moldavien. Men självklart kan det gå ganska illa också för de svenska ungdomarna - det är ju därför kommunen har uppdraget att följa upp vad de gör, säger Joachim.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44