Paula Örn (S), kommunstyrelsen ordförande, och Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens vice ordförande, kommer att medverka vid företagsbesöket den 12 januari.

2014 beslutade kommunledningen i Ale att de tillsammans skulle göra 100 företagsbesök på fyra år. Fredagen den 12 januari äger det 75:e företagsbesöket rum samtidigt som vi lanserar Ales medverkan i Svenskt Näringslivs pilotprojekt för att stärka företagsklimatet.

– Blocköverskridande arbete för att stärka företagsklimatet är ett signum för Ale. Under de 75 företagsbesök vi gjort mellan 2014 och 2017 har vi mött alla slags företagare i Ale. Deras medskick är i första hand vikten av snabb hantering av företagsärenden samt bemötandefrågor. Det sammanfattande omdömet på Ales företagsklimat, enligt svenskt näringslivs mätning, ligger idag på 3,7 på en sex-gradig skala. Vårt mål är att ha ett värde på 4,0 innan 2020. För att få fart på detta är vi nu en av de fem kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs pilotprojekt, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande, och Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Jag ser det som betydelsefullt som kommunchef att prioritera företagsbesök. Det är en signal till näringslivet om vikten av ett starkt företagsklimat som grund för en trygg välfärd. Ett växande entreprenörskap berikar hela samhället, säger Björn Järbur, kommunchef.

Svenskt Näringsliv har valt ut Ale till en av deltagarna i ett nytt utvecklingsprojekt. Projektet syftar till att förbättra kommunens företagsklimat och genomförs som ett program i fyra delar: mentorskap, utbildning för ledande tjänstepersoner, erfarenhetsutbyte och handlingsplan.

– Vi har valt Ale som en av de kommuner som kommer delta i arbetet med utveckling av lokalt företagsklimat, då de visat på uthållighet och nytänkande i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Som en del av detta har vi även bett kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) vara mentor för andra kommuner som vill utveckla sitt företagsklimat, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv

Media är välkomna att delta i det 75:e företagsbesöket som äger rum på restaurang Nol York i Nol.

När: 12 januari kl. 09.00-10.30

Adress: Nol York, Alevägen 61, Nol

För mer info och anmälan:
Kontakta Pia Areblad, näringslivschef Ale kommun, 0706-746990, pia.areblad@ale.se


Medverkande på företagsbesöket:

Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande

Mikael Berglund, kommunstyrelsens vice ordförande

Björn Järbur, kommunchef

Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv

Pia Areblad, näringslivschef

Aida Karimli, näringslivskoordinator
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44