Elever som inte kommer till skolan är ett problem, oavsett om de bor i Sverige, Moldavien eller Botswana. Tre kommuner från tre länder jobbar gemensamt för att minska antalet unga som inte går i skolan. 

I Ale fokuserar arbetet på elever med problematisk frånvaro (över 20 procents frånvaro). I Budesti i Moldavien kan problemet vara att eleverna inte har någon vuxen som ser till att de går till skolan eftersom föräldrarna jobbar utomlands. I Ghanzi i Botswana kan det handla om att man bor för långt ifrån skolan och tvingas bo på internatskola.

- Vi har olika förutsättningar och problem, och det är just det som gör oss mer innovativa när vi samarbetar, säger Joachim Wever, samordnare i projektet No dropouts.

Nu träffas representanter för de tre kommunerna i Ale för att arbeta vidare med projektet, som pågått sedan januari 2018. Vi ska visa hur skolan fungerar här och hur vi arbetar med elever med hög frånvaro.

I filmen kan ni höra de internationella gästernas intryck från besöket på Kronaskolan i Älvängen

- De som inte klarar grundskolan och därmed inte kan gå i gymnasiet blir ofta drabbade under resten av livet. Vi vill att så många som möjligt kommer tillbaka till skolan, säger Joachim Wever.

Efter studiebesök i en förskola, en grundskola och på komvux i Ale är det dags för diskussioner, som är den stora behållningen med samarbetet, menar Joachim Wever:

- Kollegorna från Moldavien jobbar väldigt konkret. Varje månad träffas teamet som arbetar för att öka närvaron i skolan och går igenom det aktuella läget. Någon från teamet åker hem till ungdomar som inte varit i skolan i 3 dagar – socialtjänst, polis, vårdcentral, skola och borgmästarens kontor – för att ta reda på varför. I Ghanzi har man dialogmöten i byarna som kan pågå en hel dag. Hela samhället engageras i att ungdomarna ska gå i skolan och skapa sig ett bra liv.

Välkommen att träffa projektgrupp och styrgrupp under besöket 8-11 april. Kontakta Joachim Wever för mer information: joachim.wever@ale.se, telefon 0303-70 37 64.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44