Golfbanan, nya bostäder och brottsbekämpning på ortsutvecklingsmötet 14 april

I framtidens Nödinge ska det finnas fler bostäder i centrum, torg för spontana träffar och trafiken i områden med bebyggelse ska begränsas.

De stora dragen om hur orten ska utvecklas var nödingeborna överens om på ortsutvecklingsmötet.

Däremot krossades drömmen om 18 hål på Nödinge golfbana en gång för alla.

Inledningsvis fick Pernilla Hallberg, konsult med uppdrag att kartlägga Ales nuvarande och framtida mötesplatser, berätta om projektet. Som mötesplats räknas såväl fysiska platser som idrottsplatser och torg som exempelvis ett ortsutvecklingsmöte. Kartläggningen ska ge en bra bild av alebornas vanor idag för att sedan ge politiken en insikt om vad som kan vara utvecklingsbart i framtiden.

Störst intresse och mest tid fick stadsarkitekt, Magnus Blombergsson, som för fjärde gången i följd gästade ortsmötet i Nödinge. Denna gång presenterade han främst resultatet av höstens workshop där mötesdeltagarna fick tycka till om framtidens Nödinge, detta som ett led i den fördjupade översiktsplanen.

–Det känns som att jag har lyckats sälja in min vision väldigt bra för vi är överens om det mesta. Att vi ska attrahera nya invånare med varierad bebyggelse nära kommunikationer, främja en grönare miljöi centrum och göra det möjligt att klara sig med bara en bil genom att utveckla säkra gång- och cykelleder. Vi verkar också vara helt överens om att prioritera byggandet av trygga och trivsamma miljöer, redogjorde Blombergsson.

Han berättade ocksåom en enkätundersökning som är gjord bland några hundra invånare i Ale och i grannkommunerna. De skulle sätta ord på vad Ale står för.

–Aleborna nämner närhet först och verkar då tänka påservice, natur och Göteborg. Våra grannar nämner skidbacken, landsbygd, pendeltåg, Göta älv och bandy.

Förutom att skapa utrymme för fler bostäder i en ny centrumutbyggnad hoppas Ale kommun att Orkla-koncernen ska komma vidare med område Stenkil i södra Backa. Där talas det om 500 nya bostäder och ett första samråd är planerat till efter sommaren. Planarbetet har krävt många arkeologiska utredningar och en eventuell byggstart kan sannolikt inte ske förrän i början 2017. Ulf Runmarker, ägare till golfbanan och bostadsexploatör, har ansökt om planbesked för att bygga bostäder pånuvarande driving range. Ett initiativ som oroar närboende som köpt sina hus för att få  bo granne med ett rekreationsområde.

–För att Nödinge ska utvecklas behövs fler bostäder och för att golfbanan ska överleva behövs också fler medlemmar. Dessa behov går hand i hand. Min tanke är att flytta vår driving range och tre hål söderut. Det skulle skapa utrymme för nybyggnation och säkerställa golfbanans framtid. Några 18 hål kommer det dock aldrig bli tal om, det finns inte förutsättningar för det. Däremot tror jag det är realistiskt att tro på en 12-hålsbana i framtiden, svarade Ulf Runmarker.

Charlott Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale, fick sista ordet när hon gav åhörarna en bild av kriminaliteten i Nödinge som är den högsta i kommunen.

–Den ökade otryggheten och kriminaliteten i stort är inget lokalt fenomen. Det är ett samhällsproblem som varken polisen eller brottsförebyggare kan lösa ensamma. Den här negativa utvecklingen kan vi bara vända tillsammans och det finns mycket som var och en kan göra. Grannsamverkan är ett bra initiativ som vi gärna hjälper till med, likaså har nattvandrare börjat gåi Nödinge och där tycker jag alla ska anmäla sitt intresse, informerade Klug som ocksåfick frågor om skadegörelsen längs E45.

–Det enda jag vet är att polisen fortfarande utreder ärendet och förhör personer. Vi kan bara hoppas att de får ett genombrott.

Jämfört med 2013 minskade antalet brott i Nödinge med 28, men orten sticker fortfarande ut i statistiken. De flesta brott som begås i Ale är bilrelaterade.

Bildtext: Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale, har en stående inbjudan till ortsmötet i Nödinge. Det var fjärde gången påraken som han talade framtid med nödingeborna.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44