Älvängen ska bli småstad

Öppet Hus i Älvängen den 19 november mellan klockan 10:00 - 14:00 handlar om att tidigt inleda en dialog med medborgare i syfte att utbyta kunskap och lyssna in varandras åsikter. Alla i Ale kommun ska kunna påverka. Inte bara genom att gå och rösta vart fjärde år, utan även kunna engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och faktiskt göra skillnad.

Syftet med Öppet Hus i Älvängen är att samla in synpunkter och idéer från boende i Älvängen och Alebor i stort, som sedan kan användas i arbetet med att formulera en fördjupad översiktsplan för Älvängen. - Att så många Älvängenbor som möjligt ska beredas möjlighet att tycka till om exempelvis nya bostäder, butiker och mötesplatser med mera.

Välkommen till Älvhörnan (f.d. La Plazahuset) vid pendelstationen i Älvängen mellan klockan 10:00 - 14:00

Kontaktpersoner Ale kommun:

Robin Pettersson, Planarkitekt

Alma Mesihovic, planarkitekt
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44