På mötet redovisade Ales stadsarkitekt Magnus Blombergsson en sammanställning från höstens ortutvecklingsmöte, då deltagarna deltog i workshops kring utvecklingen av Nödinge. Hela sammanställningen kan du ta del av i ett pdf dokument.

Bildtext: Stadsarkitekt Magnus Blombergsson

Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44