Medborgardialogdagen i Nödinge var mycket uppskattat och deltagandet var stort.
Både politiker o tjänstemän var på plats och diskuterade framtida Nödinge med engagerade besökare

Det finns nu en färdig rapport från dagen med en sammanställning av allas åsikter.

Rapporten är bifogad och den finns också på Utvecklaale.se under fliken Medborgardialog.

Har du några fler frågor eller synpunkter så kontakta gärna oss.

Andrea Christiansson, e-post: andrea.christiansson@ale.se

Anna-Karin Gmoser, e-post: anna-karin.gmoser@ale.se


Bifogade filer

 file.pdf
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44