Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, och Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsen vice ordförande.

Antalet Alebor som startar eget växer. Under 2018 registrerades 194 nya företag i kommunen. - En härlig trend! Vi är en företagskommun - vi ska ha ett högt nyföretagande och ett gott företagsklimat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Antalet Alebor som startar eget växer. Under 2018 registrerades 194 nya företag i kommunen. - En härlig trend! Vi är en företagskommun - vi ska ha ett högt nyföretagande och ett gott företagsklimat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med de 194 nystartade företagen ligger Ale på 6,2 nya företag per 1 000 invånare, ett ordentligt uppsving från 5 per 1 000 invånare för 2017 och 5,1 per 1 000 invånare för 2016 (Nyföretagarbarometern). När man startar ett nytt företag är det viktigt att minska sårbarheten under de första företagsåren. Därför är vi glada för Ales nyligen sjösatta mentorskapsprogram för just nya företag. Mentorskapsprogrammet är ett test under 2018/2019 och förhoppningen är att fler nya företag ska fortsätta utvecklas och växa.

- Siffrorna är ett viktigt bevis på att fokuserat arbete lönar sig. Till grunden för vår satsning på nyföretagande ligger näringslivsstrategin som vi har arbetat tillsammans med näringslivet. Nu är det bara att fortsätta. Bra ska bli ännu bättre, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef.

Nyföretagandet är viktigt för Ales utveckling och har varit ett fokusområde i näringslivsstrategin för kommunen. Nya företag skapar förutsättning för service och handel, helt avgörande för att människor ska kunna och vilja bosätta sig i vår kommun. Ett högt nyföretagande bidrar till ett dynamiskt näringslivsklimat och påverkar också möjligheter för människor att bo och arbeta närmare.

- Fler nya företag skapar bättre förutsättningar för välfärd i Ale. Det blir också fler företag som levererar tjänster till Ales invånare. Glädjande är att se så många olika slags företag och i så många olika delar av vår kommun, säger Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

För flera år sedan började näringslivsrådet och kommunen ett antal satsningar för att få igång nyföretagandet i kommunen: träffar på kvällstid där representanter från näringslivet, banker, arbetsförmedlingen och kommunen var på plats för samtal med nyfikna entreprenörer samt kurser mötesplatser för nyföretagare. 

- Då näringslivsrådet blev mer synligt blev det lättare för dem som funderade på att starta eget att få kontakt med erfarna företagare. Det är en process att starta eget och nu har uppenbarligen det vi sått slagit rot och fler har kommit till skott att starta eget. Nu hoppas vi på att dessa företag ska blomstra i framtiden, säger Helena Björklund, ordförande i näringslivsrådet.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44