Det planeras nya bostäder i Älvängens centrum. I första hand nära stationsområdet. Foto: Anders Gustavsson, Ale kommun.

Älvängen ska utvecklas till en småstad. Det är mycket som kommer att hända på både kort och lång sikt. Under ett frukostmöte den 10 oktober fick Älvängens företagare ta del av kommunens planer.– Det är fullt fart framåt för att få en utveckling här. Vi ser framför oss att det kommer bli en bostadsutveckling och då i första hand nära stationsområdet, säger Lars Lindström, mark- och exploateringschef.I början av nästa år påbörjar Alebyggen byggandet vid Änggatan. Det kommer att bli 78 nya hyresrätter. På kort sikt kommer även två byggnader att rivas, Utby 3:57 och verkstadsbyggnaden Hardesjö, och en första detaljplan som innehåller ett antal hundra bostäder kommer att starta. Mötet som presenterade planerna för ortens företagare arrangerades av Ale kommun i samverkan med Älvängens företagarförening.– För mig som företagare är det viktigt att det blir fler plånböcker i kommunen. Som ordförande för företagarföreningen tror jag att det är viktigt att medlemmarna får reda på tidsplanen. Då kan de anpassa sina verksamheter för att överleva, säger Tobias Håkansson, ordförande för Älvängens företagarförening.Under mötet fick företagarna ställa frågor och komma med synpunkter på kommunens planer.– Dagens möte visar att de som driver verksamheter här har ett jättestort engagemang. Jag har stora förhoppningar om av vi kommer att kunna föra en öppen och bra dialog framåt. Tillsammans kommer vi skapa en bra utveckling för Älvängens centrum, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare på mark- och exploateringsavdelningen. Ale - Lätt att leva

fick Älvängens företagare ta del av kommunens planer.

– Det är fullt fart framåt för att få en utveckling här. Vi ser framför oss att det kommer bli en bostadsutveckling och då i första hand nära stationsområdet, säger Lars Lindström, mark- och exploateringschef.

I början av nästa år påbörjar Alebyggen byggandet vid Änggatan. Det kommer att bli 78 nya hyresrätter. På kort sikt kommer även två byggnader att rivas, Utby 3:57 och verkstadsbyggnaden Hardesjö, och en första detaljplan som innehåller ett antal hundra bostäder kommer att starta. 

Mötet som presenterade planerna för ortens företagare arrangerades av Ale kommun i samverkan med Älvängens företagarförening.

– För mig som företagare är det viktigt att det blir fler plånböcker i kommunen. Som ordförande för företagarföreningen tror jag att det är viktigt att medlemmarna får reda på tidsplanen. Då kan de anpassa sina verksamheter för att överleva, säger Tobias Håkansson, ordförande för Älvängens företagarförening.

Under mötet fick företagarna ställa frågor och komma med synpunkter på kommunens planer.

– Dagens möte visar att de som driver verksamheter här har ett jättestort engagemang. Jag har stora förhoppningar om av vi kommer att kunna föra en öppen och bra dialog framåt. Tillsammans kommer vi skapa en bra utveckling för Älvängens centrum, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare på mark- och exploateringsavdelningen.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44