Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, och Tyrone Hansson (FiA), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det blir finfina siffror för miljö- och livsmedelsverksamheterna när företagarna lämnar sina omdömen om Ale kommun. Däremot är företagen inte lika nöjda med bygglovshandläggningen.- Jag är egentligen inte förvånad över något av resultaten, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag är egentligen inte förvånad över något av resultaten, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mikael Berglund och politikerkollegan Tyrone Hansson (FiA), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, har hört bedömningarna förr. Ales företagare tycker att livsmedelsenheten på sektor samhällsbyggnad ger riktigt bra service. Enheten får betyget 82 av 100 och hamnar på plats 24 av de 150 svarande kommunerna. Miljö- och hälsoskyddsenheten ligger också bra till med betyget 71.

- Man har jobbat intensivt med servicefrågorna de senaste åren, vilket så klart syns i resultaten. Handläggarna är tydliga i sina kontakter med företagarna och jag är glad över arbetet de har genomfört, säger Mikael Berglund.

Behov från omvärlden

Att det skulle gå sämre för bygglovsarbetet var väntat och betyget är 41. Bland annat har man inte haft tillräckligt med personal för att möta antalet ärenden och intresset att dra igång detaljplaner.

- Omvärlden slutar inte söka bygglov och exploatörer slutar inte efterfråga våra tjänster för att vi är underbemannade. Bemanningsproblemet är en avgörande orsak till att metoder, processer och överenskomna arbetssätt inte kan upprätthållas, säger Tyrone Hansson.

Nu har vi en plattform att utgå från, för det är klart att vi ska vända det här. Bygglovsenheten ska tillsammans med kommunens näringslivsavdelning hitta orsakerna och en gemensam väg framåt.

Jämförelser mellan kommunerna

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) mäter varje år vad svenska företag tycker om sina hemkommuner. Syftet är att kommunerna ska kunna jämföra nivåerna på servicen med varandra. Vi som kommun tycker att det är en viktig undersökning. Företagarna som svarar har haft ett ärende hos kommunen under det senaste året och har en direkt upplevelse av oss, i jämförelse med andra undersökningar, som mäter attityder.

Man undersöker kommunernas service inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Där får företagarna betygsätta information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44