Mikael Berglund är kommunstyrelsens vice ordförande med ansvar för näringslivsfrågor.

Ale tappar drygt 30 platser i årets företagsranking. – Vi tar resultatet på största allvar och måste nu kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare för att nå toppen, säger Mikael Berglund (M).

Svenskt Näringsliv gör sin ranking utifrån vad företag tycker om sina kommuner. Av Ales 2 200 företagare har 200 haft möjlighet att tycka till om klimatet i kommunen. Av dessa har 87 svarat på enkäten. Omdömet har sjunkit från 3,72 för 2016 till 3,68 för 2017.

- Vi har klättrat i rankingen sedan mätningarna började, men nu måste vi se till att det här inte blir en negativ trend. Därför tittar vi på vad vi gör rätt i dag och vad vi behöver göra annorlunda i framtiden, säger Marie Bergvall, tillförordnad näringslivschef i Ale kommun.

Kommunen sätter strategin för näringslivsutvecklingen tillsammans med det fristående Näringslivsrådet, något Marie tror är en stor fördel för Ale. Då blir alla delaktiga och engagerade i frågorna.

I Göteborgsregionen hamnar Ale i mitten bland de 13 kommunerna. Vi toppar listan vad gäller medias syn på företagande och vägnät, tåg och flyg:

- För företagen är infrastrukturen en avgörande fråga eftersom den påverkar leveranser, tillgång till kunder och personal, säger Marie.

Vill du läsa mer om företagsklimatet i Ale? Vi har en hel avdelning på webbplatsen som handlar om näringsliv - följ länken.

Länk till Svenskt Näringslivs information om enkäten i Ale.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44