Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande

Ale tappar 65 placeringar i Svenskt Näringslivs nyutkomna granskning. – Så klart vill vi inte ha en sådan utveckling. Vi jobbar med att skapa ett bättre klimat, men förändring tar tid, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ale tappar 65 placeringar i Svenskt Näringslivs nyutkomna granskning. – Så klart vill vi inte ha en sådan utveckling. Vi jobbar med att skapa ett bättre klimat, men förändring tar tid, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tittar man på betyget för Ales hela företagarklimat i Svenskt Näringslivs nyutkomna granskning är siffrorna mer genomsnittliga – 3,15 jämfört med riksgenomsnittet 3,42 av 6 poäng. Det som oroar Mikael Berglund är att de sammantagna omdömena om Ale i Svenskt Näringslivs rapport sjunkit de senaste tre åren.

Näringslivsklimatet i Ale har enligt Svenskt Näringslivs granskning pendlat mellan betyget 3 och 3,7 från 2002 med en tydlig dipp 2011 till 2,78. Uppgången efter 2011 bröts 2017. Sedan har det gått nedåt, något som både tjänstemän och politiker i Ale nu jobbar hårt för att ändra. Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporterar löpande hur företagsklimatet ser ut i sin Insiktsmätning och vi använder siffrorna för att fördjupa vår koll på läget. I Insikt kan vi se hur företag som haft kontakt med kommunen de senaste tre månaderna ser på brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Högst betyg – och lägst

Det ser riktigt bra ut för områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Där hamnar siffrorna på 86,3 av 100, bäst av landets alla kommuner just nu. Däremot är betyget för bygglov inte lika rolig läsning. Där hamnar Ale på 37 poäng, lägst i landet. Det är bland annat det här resultatet som gör att Ales totala betyg i Svenskt Näringslivs ranking fortsätter sjunka. Siffror som inte förvånar någon i Ale kommun. Just plan- och byggområdet har haft några tuffa år. Bland annat har flera tjänster varit vakanta för att det har varit svårt att rekrytera personal.

Nu tar vi nya tag. Med ny kommunchef och ny samhällsbyggnadschef är Ale redo att testa andra arbetssätt för att företagarna ska bli mer nöjda.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44