Redaktionen för Made in Ale sommarlovet 2019.

Du har väl sett tidningen Made in Ale? Sommarjobbare på Ale kommun berättar om sin kommun och vad de tycker om den. Nu hoppas projektledaren Tommy Westers på ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta ge ut tidningen under vintern. I sommar blir det garanterat en ny tidning med redaktion av sommarjobbare.

- Jag är superstolt! Vi hoppas att många Alebor får en trevlig läsning och tycker det är intressant med ungdomarnas tankar och att få veta mer om de ungdomsprojekt som varit igång under sommaren, säger Tommy Westers.

Ungdomarna som sommarjobbat som redaktion för Made in Ale har ansvarat för artiklar, foton och formgivning av tidningen. De har valt vad de ska skriva om och hur de vill vinkla sina nyheter.

Syftet med tidningen är att inspirera ungdomar att tänka och tycka till om sin kommun. Tidningen är en del av plattformen för ungdomars inflytande. Här kan ungdomar visa delar av Ale ur sitt perspektiv. Tanken är att tidningen först och främst ska nå unga Alebor, politiker och kommunanställda, men självklart hoppas Tommy Westers på att många vuxna Alebor också ska läsa den.

Made in Ale är inspirerad av den kommunala verksamheten Made in Backa, en tidning som givits ut framgångsrikt i Göteborgsstadsdelen Norra Hisingen i tio år. Där är det många barn och unga som skriver till tidningen som släpps fyra gånger per år. Målgruppen är främst 10 till 12 år men även äldre bidrar på en rad olika sätt. Made in Backa har ett starkt samarbete över gränsen mellan skola och kultur och fritid.

- Made in Ale är mer fokuserad på 13- till 20-åringar och ungdomsinflytande, och att tidningen ska vara helt skapad av ungdomarna själva, berättar Tommy Westers. Han jobbar som ungdomscoach i Ale kommun och har i uppdrag att samordna arbetet med ungdomsinflytande i kommunen.

Nu har Tommy Westers ansökt om projektstöd för att kunna trycka ett par nummer till innan nästa sommar. Han hoppas att Made in Ale kan fortsätta som en del av Ales plattform för ungas röster och att alla ungdomar i Ale vill bidra med material och idéer. Under nästa sommar blir redaktionsarbete ett sommarjobb inom Ale kommun igen.

Vill du veta mer?

Du når Tommy Westers på e-post tommy.westers@ale.se eller via kontakcenter, telefon 0303-70 30 00.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44