Pressmeddelanden 2013


Ingen titel
Entreprenörsutbildning på export – Ale reser till Botswana

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-27 11:27 CET

Förväntan

Ingen titel
Ale kommun ber länstyrelsen om stöd för att sanera Älvängens industriområde

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-26 10:55 CET

Göta älv försörjer över 700 000 personer med dricksvatten - kommunerna Ale, Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Öckerö. Skredrisken för verksamhetsområdet i Älvängen vid Göta älvs strand är hög och marken är ordentligt förorenad efter många års indus...

Ingen titel
Kulturstipendiater i Ale kommun 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-19 13:51 CET

Årets belöningsstipendium delas mellan två stipendiater med följande motiveringar:Margareta Bertling, grafiker, belöningsstipendium, 3.000 kronor- Genom ett långt och engagerat konstnärskap har Margareta Bertling mött och inspirerat mångaAlebor, unga såvä...

Ingen titel
Ale kommun lanserar ny responsiv webbplats

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-12 08:17 CET

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design och fungerar lika bra i alla oliks skärmstorlekar oavsett om besökaren använder sin mobiltelefon, surfplatta eller en dator. Designen är skapad utifrån Mobile First. Det innebär att designarbetet utgått ifrå...

Ingen titel
Pressinbjudan till undertecknande av samverkansavtal mellan Ale kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Storgöteborg.

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-04 23:06 CET

Ett gemensamt mål för parternas arbete är att minska brottsligheten och ökatryggheten. Överenskommelsen grundar sig på en gemensamt framtagen problembildsom baserats på erfarenhet av brott, ordningsstörningar och otrygghet ikommunen. Avtalet kommer att sk...

Ingen titel
En magisk konsert med ”a touch of Africa” i Ale gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-09 10:34 CEST

Under 2013-2014 ska årskurs åtta på Bohusskolan och introduktionsprogram på Ales gymnasium genomgå programmet. Nästa steg blir att införa arbetssättet på samtliga högstadieskolor i kommunen. Redan klockan tre på eftermiddagen kunde elever i åk 4-9 från B...

Ingen titel
Elever i Ale kommun ska hitta motivation och framtidstro genom afrikanskt arbetssätt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-07 07:00 CEST

Under 2013-2014 ska två klasser i årskurs åtta på Bohusskolan och introduktionsprogram på Ales gymnasium genomgå programmet. Det blir första steget av Ale kommuns satsning på Star for Life-konceptet. Nästa steg blir att införa arbetssättet på samtliga hög...

Ingen titel
28 traktorer drabbar samman i årets Stubbrace med veterantraktorer i Uspatorp, Ale kommun 5 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-02 08:30 CEST

Tävlingen arrangeras av ett 20-tal traktorentusiaster från Alaforstrakten. Tävlingen går ut att på snabbt som möjligt köra parallellslalom mellan tunnor.  I tävlingen ingår även ett backningsmoment. Kommunalråden gör uppI årets tävling gör Ales komm...

Ingen titel
Företagen i Ale kommun allt mer nöjda med kommunens service och bemötande

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-10 14:08 CEST

-Alla tjänstemän vill naturligtvis ge en så god och relevant service som möjligt men det är inte alltid så att företagen uppfattar det. Att det arbete som nu genomförts ger ett så fint resultat är helt fantastiskt. Vi ökar med hela åtta enheter totalt i k...

Ingen titel
Pilgrimsprojektet Göteborg via Ale kommun - Lödöse - Skara

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-05 16:19 CEST

En led från Lödöse till Göteborg (Nya Lödöse), en led från Lödöse till Skara och en led från Lödöse till Lilla Edet. Tillsammans drygt 20 mil.Projektet finansieras med bidrag från Leader Göta älv, Leader Göteborgs Insjörike och Västra Götalandsregionens k...

Ingen titel
Säkra ridvägar i Ale - en vision som blev verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-05 16:14 CEST

I kommunen  pågår sedan 2010 arbetet med att förverkliga en mångårig dröm hos många ryttare,  att anlägga ett sammanhängande ridledssystem  genom hela Ale kommun. Ett system som så långt det bara är möjligt skall vara skild från annan trafi...

Ingen titel
Gemensam kraftsamling ska locka nya invånare till Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-05 16:06 CEST

Guidade bussturer tar besökare runt i kommunen, norr och söder. Näringslivet sluter upp med aktiviteter på torgen i Älvängen och i Nödinge. Ridklubbar och golfklubbar har också öppet hus och kommunen passar också på att inviga "Säkra Ridvägar". Invigninge...

Ingen titel
Ale kommun har fått stöd av SIDA för att genomföra YEE projekt i Botswana

Pressmeddelande Publicerad: 2013-08-05 17:04 CEST

Att Botswana i år är med beror på att Ale kommun har fått SEK 1,5 miljon som stöd av SIDA, ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati), för att senare i höst och nästa år (2014) genomföra YEE projektet i Botswana, ett projekt som är resultatet av e...

Ingen titel
Morgondagens entreprenörer utbildas på Krokholmen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-23 10:03 CEST

Ale kommun har under 12 år genomfört utbildningsprojekten Morgondagens Entreprenörer och Unga entreprenörer i nya Europa (YEE). Antal deltagande länder har successivt ökat och uppgår nu till 8 deltagande länder. Utbildningen leds av ett team från Oxford E...

Ingen titel
Ales arbete med sociala investeringar i fokus på Almedalsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-30 07:00 CEST

Begreppet sociala investeringar innebär att framtida utanförskap, så som missbruk, kriminalitet och arbetslöshet kan undvikas med hjälp av tidiga insatser. Det handlar om att arbeta förebyggande med barn och unga som riskerar att hamna i framtida utanförs...

Ingen titel
Kommunpolitiker i Ale lyssnar på barn i förskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-17 14:24 CEST

Ale kommun är en av 50 kommuner, landsting och regioner pejlas av Barnombudsmannen. – Vi är utvalda och välkomnar Barnombudsmannens erbjudande att bli ännu bättre på att tillvarata barns rättigheter, säger Elena Fridfelt (C), ordförande i utbildningsnäm...

Ingen titel
Bolaget SOLTAK AB snart startklart

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-17 11:34 CEST

I oktober och november presenteras resultatet. Därefter är det upp till de sju kommunerna i SOLTAK att avgöra om gemensam lönehantering, ekonomiadministration, IT-drift samt inköp/upphandling ska läggas i bolaget SOLTAK AB: s verksamhet. Ett beslut som i ...

Ingen titel
Surte bibliotek först i Västsverige som mer-öppet bibliotek

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-01 19:19 CEST

Den 15 juni invigs ytterligare ett mer-öppet bibliotek i Ale kommun. Då är det Skepplandas tur att erbjuda sina bokälskare öppettider mellan klockan 06-21 varje dag. För mer information kontakta Isabell Korn (M), kultur & fritidsnämndens ordförande...

Ingen titel
Moderate riksdagsledamoten och ordföranden i utbildningsutskottet Tomas Tobé besöker Ale kommun den 3 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-29 17:36 CEST

Tema för besöket är: En modern kunskapsskola (IT och lärarlyft) samt Stärkt koppling arbetsmarknad och utbildning. Från Ale kommun deltar Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande, Björn Järbur, tillförordnad kommunchef, Per Erik Lundahl...

Ingen titel
Tillförordnad kommunchef för Ale kommun tillsatt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-21 14:23 CEST

Björn Järbur har en lång erfarenhet av offentlig förvaltning som bland annat stadsdelschef för Biskopsgården och tf förvaltningschef Barn- och Ungdom Marks kommun. För mer information kontakta: Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande, mikael.b...

Ingen titel
Inom kort öppnar två meröppna bibliotek i Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2013-05-16 23:10 CEST

Personalöppet är det självklart fortfarande på ordinarie öppettider.Invigning i Surte sker lördag 1 juni kl. 12.00. Invigning i Skepplanda sker lördag 15 juni kl. 12.00.

Ingen titel
Kommunchef Erik Lidberg slutar i Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-24 17:03 CEST

Den politiska ledningen och Erik har i samråd kommit fram till att Erik idag slutar som kommunchef för Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott var idag eniga i frågan om att kommunchefens anställn...

Ingen titel
Ale kommun - Årets klättrare i regionen på Svenskt Näringslivs ranking av företagklimatet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-23 10:19 CEST

Företagen i Ale har en allt positivare syn på det lokala företagsklimatet. Det stod helt klar när Svenskt Näringsliv idag släppte 2012 års ranking. Ale kommun återfanns på plats 163 av landets 290 kommuner. Det betyder att Ale kommun stigit hela 78...

Ingen titel
Första salvan för Kronogården, Älvängen i Ale kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-11 15:23 CEST

Byggnationen av det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen drar nu igång. Första sprängsalvan smällde idag torsdag den 11 april klockan 13.00, då Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale kommun, Jan A Pressfeldt (AD) tryckte på knappen.  Förutom ...

Ingen titel
Ale kommun har av Kulturrådet tilldelats medel för Skapande Skola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-04 09:29 CEST

Ale kommun av Kulturrådet tilldelats statsbidrag om 688 000 kr för arbetet med kulturell verksamhet i skolan läsåret 13/14. Satsningen Skapande Skola omfattar elever i förskoleklass - åk 9. Syftet med bidraget är att medverka till att kulturella och ...

Ingen titel
Dödsfälla försvinner i Älvängen – Ale kommun fattar tuffa beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-27 13:16 CET

-  Här har varit minst fyra mordbränder de senaste två åren och jag vet inte hur många utbrända bilar vi plockat bort från området. Nu har vi tröttnat, säger Jan A Pressfelt. Fastigheten ligger på ett av industriområdena i Älvängen. Området kallas f...

Ingen titel
Beslut taget om Ale gymnasiums framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-27 17:22 CET

På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att inga fler elever tas in på nationella program på Ale gymnasium. Skolans ekonomi har varit ansträngd under flera år. Då bara 34 behöriga elever är förstahandssökande till gymnasiets 166 platser på de nationella ...

Ingen titel
Inbjudan till presskonferens den 27 februari - Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), presenterar nämndens beslut om Ale gymnasiums framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-26 11:23 CET

Sektor utbildning, kultur och fritid i Ale kommun har fått i uppdrag att ta fram olika alternativ för vad som ska hända med Ale gymnasium. Detta beroende på ett lågt antal sökande inför hösten 2013 och ett vikande elevunderlag tidigare år. Den överetabl...

Ingen titel
Inga beslut fattade om Ale gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-22 12:37 CET

- Det är mycket olyckligt att några förtroendevalda uttalar sig om Ale gymnasiums framtid utan att beslutet om vad som ska hända är fattat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.Sektor utbildning, kultur och fritid i Ale kommun har fått i...

Ingen titel
Ale gymnasiums framtid utreds

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-14 16:10 CET

Ale gymnasiums ekonomi har varit ansträngd under en längre tid. Läget har blivit mer akut med anledning av att endast 34 behöriga elever står som förstahandssökande till gymnasiets 166 platser. Utbildningsnämnden kommer att ta upp frågan om Ale gymnasium ...


Nyheter 2013


Ingen titel
Bredband även på landsbygden - nya möjligheter tack vare Leaderprojekt

Nyhet Publicerad: 2013-12-30 16:02 CET

En miljon kronor har Ale och Lilla Edet beviljats för det gemensamma bredbandsprojektet, som sträcker sig till oktober nästa år.– Det finns ingen anledning att vila på hanen för dem som är intresserade av bredbandsutbyggnad. Ju tidigare som respektive för...

Ingen titel
Satsning på turism i Ale

Nyhet Publicerad: 2013-12-18 11:01 CET

Ett stödbelopp på nästan 3 miljoner kronor från Leader Göta älv kommer nästa år att användas till att koppla på slingor till huvudleden. Den fem mil långa leden går nu från Bohus i söder till Alvhem i norr, med undantag för några kortare sträckor som fort...

Ingen titel
Miljonregn över Ale

Nyhet Publicerad: 2013-12-18 10:58 CET

Jordbruksverket erbjöd i oktober Sveriges Leaderområden möjlighet att söka extra bidrag ur en pott om 95 miljoner kronor. Leader Göta älv som består av Ale,  Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg kommuner skickade in 14 ansökningar och 11 har redan ...

Ingen titel
Meröppet bibliotek i Ale kommun – en succé

Nyhet Publicerad: 2013-12-18 10:52 CET

Invigningen av Meröppet bibliotek i Surte och i Skepplanda ägde rum den första respektive femtonde juni. Förväntningarna var stora, men att responsen skulle bli så överväldigande hade inte någon kunnat förutspå. – Det är helt fantastiskt! Visionen om att ...

Ingen titel
Ale går framåt i SKL:s mätningar av Öppna jämförelser om Trygghet och Säkerhet

Nyhet Publicerad: 2013-12-03 13:40 CET

Det handlar om frågor om räddningstjänst, utryckningstider, eller personskador, stöld och tillgrepp, men även självskattning av den kommunala krisberedskapen.År 2013 visar jämförelserna att Ale förbättrat sig med 13 placeringar jämfört med 2012, när det g...

Ingen titel
Surteskolan i Ale kommun trea i reklamtävling

Nyhet Publicerad: 2013-11-26 11:05 CET

Media Genier är en tävling om reklam, där eleverna lär sig om reklamens mål och syfte. Genom att skapa egna reklamkampanjer har eleverna chansen att vinna pengar till sin klass.

Ingen titel
Fortsätter gå hand i hand - Polisen och Ale kommun signerar nytt avtal

Nyhet Publicerad: 2013-11-15 15:05 CET

Det tidigare samverkansavtalet mellan Ale kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Storgöteborg var på två år. Det nya avtalet som undertecknades av Carina Persson ochkommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), löper över tre år. –...

Ingen titel
UV-ljus ger absolut rent vatten i Ale-kommun

Nyhet Publicerad: 2013-10-29 14:05 CET

Det säger Ingemar Karlsson, VA-projektledare i Ale Kommun. Våren 2013 installerade kommunen fyra av ProMinents UV-aggregat på strategiska punkter i dricksvattennätet. Vattnet tas från Göta Älv och går via vattenverk i Göteborg och Kungälv till Ale där det...

Ingen titel
Mer shopping i Ale

Nyhet Publicerad: 2013-10-29 13:51 CET

Möjligheten för expansion i Älvängen har vuxit i takt med den stora satsningen på motorväg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Handelsplatsen skall ses som ett komplement till de nya bostäderna som nu byggs i området Den nya handelsplatsen om 84...

Ingen titel
Madenskolan i Ale kommun i kvartsfinal i Retorikmatchen

Nyhet Publicerad: 2013-10-08 06:46 CEST

Åk.6 har gått vidare till kvartsfinal i Sveriges Radios(Utbildningsradions) tävling Retorikmatchen. Laget bestående av Mathilda, Eloise och Alexander C gjorde en strålande insats igår när vi tävlade via Skype. Tilläggas bör att många elever i årskursen ha...

Ingen titel
Hygienvecka "renare händer för friskare barn" i förskolorna i Ale kommun

Nyhet Publicerad: 2013-09-22 15:13 CEST

 Ale kommun och flera andra kommuner samarbetar med Västra Götalandsregionen för att minska infektionssjukdomarna i förskolan under rukriken Hygien i förskolan (HYFS). Sjukdomar är en viktig stimulans för barnets immunförsvar, men förskolebarn är oft...

Ingen titel
Elever från Älvängens skola i Ale kommun medverkar i radio P4:as morgonprogram "Barnsagan"

Nyhet Publicerad: 2013-09-22 15:04 CEST

Berättelserna kan handla om vad som helst, allt från deckare, rysare till sötaste saga. Programmet sänds på fredagar kl 7.15 i P4 Morgon Göteborg.  Lyssna gärna till några av de berättelser som redan sänds: ”En häst som heter Lisa”, av Cornelia. h...

Ingen titel
Tobias Hysén i Ale

Nyhet Publicerad: 2013-09-22 09:58 CEST

Mitt på scen, träffade Tobias Hysén Thomas Hermansson. Tobias Hysén är lagkapten i IFK Göteborg, allsvensk skyttekung och landslagsspelare. Thomas Hermansson är känd som trubadur och stå upp-karaktären Steve Strudeli.Frågorna varvades med flimklipp, överr...

Ingen titel
Ale kommun publicerar resultat från SKL's årliga undersökning om kommunernas kvalitet, i digital form

Nyhet Publicerad: 2013-06-20 11:12 CEST

Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar årligen sin undersökning om kommunernas kvalité inom vissa utvalda områden. Syftet med undersökningen är att kartlägga viktiga egenskaper/kvaliteter hos de deltagande kommunernas oli...

Ingen titel
Ale kommun lanserar jämförelsetjänst

Nyhet Publicerad: 2013-06-17 11:59 CEST

Föräldrar till förskolebarn kan bland annat jämföra antalet barn per pedagog, hur många barn som finns på respektive förskola. Anhöriga till äldre kan ta jämföra personaltäthet och var måltiderna tillagas på de olika äldreboenden samt även jämföra hemtjän...

Ingen titel
Prestigefylld ponnytävling hålls på Ale-Jennylunds Ridklubb, Ale i 28-30 juni

Nyhet Publicerad: 2013-06-10 13:37 CEST

Det är en prestigefylld tävling med deltagare från hela Sverige och det krävs ett gott rykte för att få lov att hålla denna tävling (4 st i hela landet). Denna helg kommer många unga ryttare med föräldrar att bekanta sig med Ale kommun. Mer informat...

Ingen titel
Ale kommun - på väg mot toppen

Nyhet Publicerad: 2013-06-07 09:31 CEST

I samband med att Riksväg 45 byggdes ut till Europaväg blev Ale också ett mycket attraktivt etableringsalternativ, inte minst för logistik- och transportföretag. Kommunen är med i flera olika utvecklingsprojekt med siktet ställt på ökat företagande och in...

Ingen titel
Alesnickarn har kommit tillbaka till Ale

Nyhet Publicerad: 2013-06-06 18:26 CEST

1983 inbjöd fullmäktige i Ale till en tävling om framställande av staty för att placeras utanför den nya förvaltningsbyggnaden i Alafors. Vinnare av tävlingen blev Gösta Sillén med skulpturgruppen Alesnickarn. Efter att delar av konstverket blivit stulet ...

Ingen titel
Riksdagsbesök i Ale kommun

Nyhet Publicerad: 2013-06-04 16:59 CEST

Den 3 juni besökte Tomas Tobé, riksdagsledamot för Gävleborgs län (M) och ordf. för utbildningsutskottet och vice gruppledare för riksdagsgruppen, Camilla Waltersson, riksdagsledamot (M) och ledamot i utbildningsutskottet samt Filip Solsjö, politisk sekre...

Ingen titel
Västtrafik fick hedersomnämnande för Alestationerna

Nyhet Publicerad: 2013-05-16 13:27 CEST

Läs mer i Västtrafiks pressrum på mynewsdesk.

Ingen titel
Övertalighetsarbetet på Ale gymnasium på väg att slutföras

Nyhet Publicerad: 2013-05-16 13:22 CEST

Arbetet med övertaligheten har utgått från ett antal utgångspunkter; att utgå från elevens/verksamhetens bästa, att omställningen ska påverka grundskolan så lite som möjligt, att berörd personals kompetens tas tillvara och att så långt det är möjligt erbj...

Ingen titel
Unga i Ale kommun frågar Västtrafik

Nyhet Publicerad: 2013-05-15 12:44 CEST

- Vi får många frågor om kollektivtrafiken som Ale kommun inte kan svara på eftersom det är Västtrafiks ansvar. Detta var särskilt tydligt på vårens ungdomsfullmäktige. Därför har vi bjudit in två chefer från Västtrafik som ska svara på de ungas frågor, s...

Ingen titel
Nu rider alla säkert genom Ale

Nyhet Publicerad: 2013-05-03 10:02 CEST

En dröm som blev verklighet Tack vare den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale blev det alla hade hoppats på verklighet. Med hjälp av kommunala bidrag och stöd från Leader Göta Älv och Europeiska fonden för landsbygdutveckling kunde man bygga nya fina...

Ingen titel
Fantastisk säsong i Alebacken i vinter.

Nyhet Publicerad: 2013-04-16 10:53 CEST

Det har varit en fantastisk säsong i Alebacken den här vintern. Totalt med samtliga aktiviteter som VAKNA-kväll mm blev det 15 700 skidåkare i backen från december-april. Uttöver detta har det varit mycket folk som bara kommit och fikat i backens ser...

Ingen titel
En satsning på trivselledare på rasterna i Ale kommuns grundskolor skall öka trivsel och studiero.

Nyhet Publicerad: 2013-04-02 15:09 CEST

Tanken är att aktivera eleverna i lekar och roliga aktiviteter på raster, för att på så sätt öka samspelet och de positiva relationerna mellan eleverna på skolan. - Det i sin tur tror vi kommer att leda till bättre stämning och trivsel bland eleverna, v...

Ingen titel
Pilotprojekt med cykelboxar i Ale kommun på pendeltågstationer

Nyhet Publicerad: 2013-04-02 11:42 CEST

Två cykelboxar sattes upp i vecka 12, varav en av dem står i Nödinge vid de befintliga cykelväderskydden precis i anslutning till pendeltågstationen. Den andra står vid pendelparkeringen i Nol bredvid ett befintligt cykelväderskydd. Varje box har plats f...

Ingen titel
Nattförskola införs i Ale

Nyhet Publicerad: 2013-02-15 14:06 CET

Förskoleverksamhet på kvällar och nätter ska införas även i Ale. Utbildningsnämnden har beslutat att kommunen ska erbjuda barnomsorg mellan 18 och 06 måndag till torsdag. Det finns inget beslut om antal platser utan platser anpassas efter behovet. Persone...

Ingen titel
Ale kommun har förutsättningar att förbättra kunskapsresultaten

Nyhet Publicerad: 2013-01-24 13:01 CET

Skolinspektionen har granskat alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Ale kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen...


Sociala medier


Presskontakter


Maria Reinholdsson
Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens
Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44


BilderVideorPodcasts